Основні навчальні дисципліни: Теоретичні основи метрології та вимірювальної техніки; Мікро- і наноелектроніка; Моделювання на ЕОМ; Інформаційні технології та технічні вимірювання; Аналогові та цифрові вимірювальні пристрої; Основи мікропроцесорної техніки; Інформаційно-вимірювальні комплекси і системи; Цифрова обробка сигналів; Основи стандартизації та сертифікації; Менеджмент систем якості; САПР засобів вимірювання; Організація і планування наукових досліджень.

Випускники кафедри – це фахівці широкого профілю, що можуть працювати за напрямками: контрольно-вимірювальні прилади та пристрої вимірювання; метрологічне забезпечення виробництва, систем вибробувань і систем забезпечення якості продукції, мікропроцесорні прилади. Вони здатні кваліфікаційно проектувати інформаційну систему контролю продукції, проводити сертифікацію та атестацію продукції, організовувати і проводити вхідний, наскрізний і вихідний контроль технічного обладнання, розробку і створення систем якості, розробку методик проведення технічного контролю, організацію метрологічного забезпечення виробництва.

Випускники працюють на посадах: інженер контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, інженер по якості, інженер-метролог, інженер стандартизатор, менеджер-адміністратор систем керування якості як на державних підприємствах, так і на підприємствах приватної і корпоративної власності.

Поточна інформація:

Розклад по кафедрі ІВТС на осінній семестр 2014 р. Завантажити
Графік навчального процесу НТУ “ХПІ” на 2014-2015 навчальний рік (денна форма навчання) Завантажити
Інформація про бази практики і керівниках кафедри для для бакалаврів, магістрів і заочників (групи АП-22У, 41А, Б, 29, 49А, Б, АПЗ-29) Завантажити