Kondrawov_1_rКондрашов Сергій Іванович

Контакти:
Робочий телефон: 707-61-80, факс: 707-66-01
Електронна адреса: serhii.kondrashov@khpi.edu.ua

Посада:
Завідувач кафедрою

Початок роботи в НТУ “ХПІ”:
1973р.

Початок роботи на посаді:
01.09.2001р.

Науковий ступінь, за спеціальністю: Доктор технічних наук за спеціальністю 05.11.05 – Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин

Монографії: “Методи підвищення точності систем тестових випробувань електричних вимірювальних перетворювачів у робочих режимах”. Харків. 2004.-224с.

Підручники: “Технічне регелювання та підтвердження відповідності в Україні” – Харків, 2010, -440с. (з грифом МОНУ)

Наукові праці (кількість): 300

Публікації:
Авторські свідоцтва, патенти: 22
Навчально-методичні роботи: 40(15 с грифом МОНУ)

Участь у роботі спец. рад: 3

Кількість підготовлених докторів, кандидатів наук: 1 д.т.н., 5 к.т.н.

Область наукових інтересів: Введення в теорію систем, Інформаційно-вимірювальні системи, Контроль динамічних систем, Тестові методи статичного і динамічного контролю вимірювальних перетворювачів.