Захисти курсових робіт

На кафедрі ІКС щорічно проходять захисти науково обґрунтованих курсових робіт студентами 4 та 5 курсів в рамках дисциплін «Сучасні технології розробки Інтернет-застосувань» та «Корпусна лінгвістика» освітньої програми підготовки бакалаврів і магістрів «Прикладна та комп’ютерна лінгвістика».

Цього року захисти відбулися 22-24 грудня в онлайн форматі за допомогою відеоконференцзв’язку з використанням платформи Zoom.

Дослідницькі проєкти бакалаврів з web-програмування були присвячені, зокрема:

  • особливостям реалізації онлайн систем тестування з використанням закритої та відкритої форм завдань, що є актуальним питанням в сьогоднішніх умовах дистанційного навчання;
  • створенню електронних ресурсів, словників різних мов та направленостей;
  • розробці комп’ютерного лексикографічного інструментарію для лінгвістичних досліджень, створенню системи коригування помилок;
  • автоматичній розмітці поетичних творів за ритмом та римою, синтаксичній розмітці текстів для визначення колокацій;
  • аналізу новинних сайтів для автоматичного виявлення подій та соціальних мереж для ідентифікації і створення власних ботів та інше.

Особливий інтерес викликали роботи магістрів у галузі корпусної лінгвістики, які розробляли свої корпуси текстів та програмні додатки із застосовуванням сучасних методів для аналізу медіадискурсу, виявлення колокацій, вирішення завдань Sentiment Analysis, дослідження граматичних конструкцій та автоматичної розмітки текстів української та англійської мов та інше.

Результати захисту демонструють високий рівень підготовки студентів та плідну співпрацю з науковими керівниками.

Вітаємо студентів з успішним захистом курсових робіт та бажаємо творчого натхнення
у реалізації ідей та професійних навичок!