Кафедра «Колісні та гусеничні машини» (нині кафедра інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ІТС КГМ) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») створена на факультеті транспортного машинобудування 2 грудня 1972 року наказом по Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти (МВССО) СРСР для підготовки інженерних кадрів за спеціальністю «Гусеничні та колісні машини» (ГКМ).

Ініціатором заснування кафедри КГМ був один з творців легендарного танка Т34, головний конструктор ряду серійних танків (Т44, Т54, Т64) та їх модифікацій, двічі Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської і трьох Державних премій СРСР, доктор технічних наук Олександр Олександрович Морозов.

Першим завідувачем кафедри був призначений Віталій Прокопович Аврамов, учасник Великої Вітчизняної війни, доктор технічних наук, професор, відомий вчений у галузі динаміки і міцності машин, прикладної теорії коливань, учень знаменитого професора В. М. Бабакова. До викладацького складу кафедри увійшли: учасники Великої Вітчизняної війни Н.Н.Палащенко і В. М.Трушкін, а також Л. В. Білаш, Е. А. Шерех, В. К. Бєлов, В. М.Омельченко.

При безпосередній участі О. Морозова колективом кафедри КГМ були розроблені навчальні плани підготовки інженерівмеханіків і визначені три основні наукові напрями діяльності: вдосконалення ходових систем швидкохідних гусеничних машин, дослідження перспективних трансмісій, комплексна автоматизація систем і агрегатів транспортних засобів. Широкий науковий кругозір В. П. Аврамова дозволив сформулювати генеральний принцип підготовки сучасного інженерапринцип фундаменталізації. Було значно збільшено кількість навчальних занять з природничих і загальноінженерних дисциплін. Серед професійноорієнтованих (спеціальних) дисциплін з’явилися курси, зміст яких перетинається із загальноінженерними, наприклад, «Прикладна теорія коливань», «Теорія підресорювання», «Синтез планетарних передач», «Основи надійності», «Основи автоматики транспортних машин». Однією з перших в ХПІ кафедра освоїла курси «Системи автоматизованого проектування ГКМ», «Мікропроцесорна техніка в транспортних машинах», «Математичне моделювання динамічних процесів в ГКМ». Успіх освоєння цих дисциплін забезпечувався тим, що однією з вимог В. П. Аврамова було обов’язкова участь викладачів у науковій роботі. Підготовка нових курсів доручалася лекторам, які працюють у відповідному науковому напрямку, і, як правило, програма нового курсу включала і результати власних досліджень викладача.

З 1992 року кафедрою КГМ завідував доктор технічних наук, професор Александров Євген Євгенович, нині Заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії, академік Академії наук вищої школи України.
У 1992 році на кафедрі, поряд з продовженням підготовки інженерівмеханіків, розпочата підготовка інженерівелектромеханіків за новою спеціальністю «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», що вимагає залучення фахівців відповідного профілю (професор Пойда А. М.).

З 1999 року на кафедрі діють курси з підготовки водіїв. За цей час понад 3500 студентів та викладачів пройшли навчання і отримали права.

З 2004 року відкрита нова спеціальністьІнформаційні технології проектування” за спеціалізацієюКомп’ютерне проектування транспортних засобів“.

У 2005 році кафедрі присвоєно ім’я Олександра Олександровича Морозова.

З 2007 року кафедрою КГМ завідує доктор технічних наук, професор Волонцевич Дмитро Олегович.

В останні роки проведена велика робота по підготовці і переходу на нові навчальні плани. Розроблено нові та модернізовані традиційні курси, триває впровадження у навчальний процес сучасної обчислювальної техніки та заснованих на ній високих технологій.