Головна Редакційна колегія До відома авторів Свідоцтво Наші координати

 

Науково-технічний журнал «Механіка та машинобудування» засновано Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») у 1996 році рішенням Президії АН ВШ України від 28.11.1996 р. (Свідоцтво Міністерства Інформації України КВ №3648 від 27.01.1999 р.). Видавцем журналу з моменту його заснування є НТУ «ХПI». Журнал розповсюджується розсилкою за вимогами. Мови видання – українська, російська, англійська.

Головним редактором журналу є Волонцевич Дмитро Олегович, лауреат Державної премії України, академік АН ВО України, доктор технічних наук, професор.

Журнал затверджений як наукове фахове видання з технічних наук, в якому викладачам, науковим співробітникам, аспірантам і здобувачам наукового ступеня надано можливість опублікувати наукові статті й результати дисертаційних робіт, а також обмінятися науково-практичною інформацією в Україні та за її межами.

Фахова реєстрація у ДАК України: НАКАЗ  МОНУ №1328 від 21.12.2015р. п.5, додаток №8, п.94 ( http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-01-13/4803/nmo-1328.pdf )

Реферативні бази даних: назва БД, назва видання у БД, Інтернет-посилання  ISSN:  ISSN 2078-7766, ULRICHSWEB (Ulrichsweb Global Serials Directory). Електронна копія розміщується на сайтах НТУ «ХПІ» та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ).

У журналі публікуються статті та інформаційні матеріали за такими науковими напрямами: теоретична механіка, прикладна механіка, машинознавство, динаміка та міцність машин, транспортне машинобудування, управління в технічних системах, технологія машинобудування, історія машинобудування.