Головна Редакційна колегія До відома авторів Свідоцтво Наші координати

Наші координати

Поштова адреса:
Головному редактору проф. Волонцевичу Д.О.

НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002, Україна

Електронна адреса:

Головний редактор: E-mail: vdo_khpi@ukr.net

Редакція журналу:   E-mail: mech_mb@meta.ua

Телефони:
Головний редактор: Волонцевич Дмитро Олегович (+38057) 707-63-55
Відповідальний секретар: Ярмак Микола Сергійович (+38057) 707-68-23

Факс:
(057) 707-63-17