Про Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

Навчально-науковий інститут міжнародної освіти (ННІ МО) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» як факультет міжнародної освіти (ФМО) створено у 2009 році наказом ректора університету № 234-1 від 27.05.2009 р. з метою подальшого вдосконалення системи підготовки фахівців зарубіжних країн.

Мета:

Створення системного інформаційно-методичного середовища для забезпечення високого рівня організації навчального процесу з використанням сучасних методів навчання, забезпечення високої якості освітніх послуг для іноземних громадян, формування єдиного інтернаціонального студентського середовища в НТУ «ХПІ».

З історії підготовки фахівців для іноземних країн в НТУ «ХПІ»

Перший прийом іноземних громадян в університеті було здійснено в 1946 р. Першими студентами ХПІ стали громадяни Болгарії та Кореї. З того часу в ХПІ навчаються студенти з Азії, Африки, Європи і Латинської Америки.

До 1996 року організацією підготовки іноземних громадян в ХПІ опікувався деканат з роботи з іноземними студентами та підготовчий факультет. У 1996 році було створено Центр підготовки іноземних громадян (ЦПІГ), який організовував і координував усю роботу, пов’язану з іноземними студентами університету.

У 2009 році, у зв’язку з розширенням завдань і напрямків роботи, було створено факультет міжнародної освіти, до складу якого увійшли ЦПІГ, підготовче відділення та кафедри довузівської підготовки іноземних громадян.

Сьогодні на 19 факультетах університету (76 спеціальностей) навчається понад 2000 іноземців. З 2004 року навчання іноземних громадян здійснюється англійською мовою за окремими спеціальностями.

Напрямки діяльності:

  • організація прийому студентів-іноземців до НТУ «ХПІ» на всі форми навчання;
  • формування плану прийому іноземних громадян на підготовче відділення та загального плану прийому студентів, аспірантів, докторантів на основні факультети;
  • організація роботи з реєстрації студентів-іноземців в Україні;
  • організація довузівської підготовки іноземних громадян на підготовчому відділенні;
  • організація підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів серед іноземних громадян на основних факультетах НТУ «ХПІ» за ліцензованими спеціальностями;
  • контроль діяльності факультетів з виконання навчальних планів і програм для студентів-іноземців;
  • організація контролю і аналіз навчального та навчально-виховного процесу з метою його вдосконалення з реалізації сучасних освітніх програм;
  • співпраця з фірмами-постачальниками щодо навчально-виховної роботи з іноземними студентами.