Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Дисципліни вільного вибору


Перелік дисциплін вільного вибору НТУ «ХПІ»