Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

ПБМЕ 60 років.У жовтні 2023 року кафедрі промислової та біомедичної електроніки (ПБМЕ) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» виповнилося 60 років. Її створення почалося з запровадження у навчальний процес ХПІ дисципліни «Промислова електроніка». Становленням нової кафедри займався талановитий педагог та дослідник, доцент кафедри електрифікації промислових підприємств Олег Олексійович Маєвський. Перший її випуск  відбувся у 1965 році, володарями дипломів ХПІ стали п’ятдесят чотири інженери. З 1991 р.  кафедра розширює свою діяльність, розпочинаючи  підготовку фахівців з біомедичної електроніки. За роки  існування кафедра ПБМЕ випустила понад 4,5 тисяч фахівців, тут отримали високоякісну вищу освіту більше 80-ти інженерів- іноземців.  Сьогодні кафедра «Промислова та біомедична електроніка» є однією з найбільших в ХПІ. У її складі: чотири навчальні та три науково-дослідні лабораторії, обчислювальний центр, а також спеціалізована лабораторія біомедичної електроніки. Зараз на кафедрі працюють 16 викладачів – докторів та кандидатів наук. До речі, ректор НТУ «ХПІ» член-кореспондент НАН України Євген Сокол – випускник та багаторічний завідувач кафедри –ювіляра.


Історія створення


Бурхливий розвиток електроніки в ХХ столітті сприяв її широкому впровадженню у всі галузі діяльності людини, включаючи і промисловість. У зв’язку з цим виникла гостра необхідність у фахівцях відповідного профілю. Курс лекцій з дисципліни «Промислова електроніка» почали читати у багатьох вищих навчальних закладах спочатку для студентів електротехнічних спеціальностей, а згодом – практично для всіх спеціальностей інститутів та університетів.


Так, у Харківському політехнічному інституті навчальний процес з дисципліни «Промислова електроніка» було доручено вести кафедрі електрифікації промислових підприємств. Цю роботу очолив талановитий педагог та дослідник, кандидат технічних наук, доцент Олег Олексійович Маєвський (у подальшому доктор технічних наук (1967 р.) та професор). Інтенсивні наукові дослідження, які завершилися захистами кандидатських дисертацій (В. Т. Долбня – 1959 р. та В. П. Бондаренко – 1960 р.), постійне вдосконалення та розвиток навчального процесу дозволили не лише викладати дисципліну «Промислова електроніка», а й розпочати навчання студентів за однойменною спеціальністю.


Вже на початку 1962-63 навчального року за спеціальністю «Промислова електроніка» на денному відділенні навчалося 50 студентів на третьому курсі, 25 осіб – на другому, 50 – на першому, а також 25 студентів на першому та другому курсах вечірнього відділення.


Оскільки студентам 3-го  курсу було необхідно викладати дисципліни, які як  за своїм змістом та обсягом значно виходили за межі загального курсу промислової електроніки, гостро постало питання про створення в ХПІ спеціальної кафедри. Проведення всієї організаційної роботи у цьому напрямку було доручено доценту Олегу Олексійовичу Маєвському, а також декану факультету автоматики та приладобудування, до складу якого входила кафедра електрифікації промислових підприємств, доценту Віктору Тимофійовичу Долбні.


9 жовтня 1963 р. у Харківському політехнічному інституті видається наказ, яким кафедра електрифікації промислових підприємств була поділена на дві – кафедру з колишньою назвою та кафедру промислової електроніки.


Відзначимо, що Віктор Тимофійович тоді став першим завідувачем кафедри промислової електроніки, а згодом захистив докторську дисертацію (1978 р.) та отримав звання професора. У подальшому В.Т. Долбня працював на посадах декана електромашинобудівного факультету, понад десять років був проректором ХПІ. За плідну працю Віктор Тимофійович отримав звання Заслуженого працівника вищої школи України (1985), Почесного доктора НТУ «ХПІ» (1994) та Довічного стипендіата Президента України, був нагороджений орденами та медалями.

Нові напрями розвитку


З 1991 р. на кафедрі промислової електроніки розпочинається підготовка фахівців з біомедичної електроніки, спочатку в рамках спеціалізації «Електронні пристрої медичної та побутової техніки», а з 1998 р. – за спеціальністю «Фізична та біомедична електроніка». Для підготовки студентів за цією спеціальністю при кафедрі промислової електроніки було створено спеціалізовану навчально-методичну та науково-дослідну лабораторію біомедичної електроніки. У зв’язку з відкриттям нової спеціальності та нового наукового спрямування, пов’язаного з розробкою та дослідженням електронної медичної апаратури, у 2000 р. наказом ректора Національного технічного університету «ХПІ» кафедра була перейменована та отримала назву «Промислова і біомедична електроніка».Підготовка висококваліфікованих спеціалістів


Сьогодні кафедра «Промислова і біомедична електроніка» Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки ХПІ є однією з найбільших в університеті. Вона здійснює фундаментальну підготовку фахівців усіх рівнів, здатних вирішувати складні наукові та інженерні завдання. У її складі чотири навчальні та три науково-дослідні лабораторії, обчислювальний центр, а також спеціалізована лабораторія біомедичної електроніки.


Навчальний процес відбувається за освітніми програмами «Електроніка» та «Електромобілі і автомобільна електроніка» спеціальності 171 «Електроніка». Студенти вивчають перетворювальну техніку, мікроелектронні та мікропроцесорні керуючі та інформаційні пристрої, а з блоку дисциплін профільної підготовки «Біомедична електроніка» – медичну апаратуру, яка підвищує ефективність роботи лікарів та сприяє покращенню стану здоров’я їхніх пацієнтів.


На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за денною та заочною формами навчання за спеціальностями 05.09.12 – «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» та 05.11.17 – «Біологічні та медичні прилади та системи». Відкрита також докторантура. Для захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальностей 05.09.12 та 05.11.17 в університеті працює дві спеціалізовані вчені ради. За 60 років свого існування кафедра ПБМЕ випустила понад чотири з половиною тисяч фахівців: бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Крім того на кафедрі підготовлено більше 60 кандидатів технічних наук і 8 докторів технічних наук.


Відзначимо, що нинішній ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент Національної академії наук України, лауреат Державної премії з науки і техніки, лауреат премії НАН України імені С. О. Лебедєва, доктор технічних наук, професор Євген Іванович Сокол також є випускником кафедри промислової електроніки. Тут він підготував свої кандидатську та докторську дисертації, 34 роки  очолював кафедру, а зараз продовжує брати активну участь у її наукових розробках.


Наразі основна частина наукових досліджень на кафедрі традиційно проводиться в галузі силової електроніки та поєднується загальною темою – «Оптимізація енергетичних та динамічних показників вентильних перетворювачів та систем на їх основі». Крім того, в лабораторії біомедичної електроніки ведуться роботи зі створення високоефективного медичного обладнання, багатофункціональних апаратів для фізіотерапії та високоточних діагностичних приладів і систем. Результати своїх наукових досліджень співробітники кафедри ПБМЄ мають можливість доповідати та обговорювати на міжнародній науково-технічній конференції «Силова електроніка та енергоефективність», яку за ініціативою колективу кафедри НТУ «ХПІ» спільно з Інститутом електродинаміки НАН України регулярно проводить з 1993 р.Календар

March 2024
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031