Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Розробки студентів кафедри “ПБМЕ”

Наукова робота студентів кафедри


Студенти кафедри продовжують дослідницьку роботу над науковими проблемами, пов’язаними з вдосконаленням методів і пристроїв приладобудування в промисловій та біомедичній електроніці.


Результати роботи вони висвітлюють не лише в своїх дипломних проектах, а й на молодіжних наукових семінарах та конференціях. Так, наприклад, продовжуючи  дослідження в галузі біомедичного приладобудування, свій науковий творчій доробок Construction of the three dimensional image of erythrocytes using an interference microscope доповів студент групи Е-619б Манжелєй Олександр на конференції “Technical Scientific Conference invites undergraduate, master and PhD”, що відбулася 5-7 квітня у Технічному університеті Молдови, м. Кишинів.


Приймаючи участь у іншій молодіжній конференції “Всеукраїнська науково-практична конференція “Електроенергетика, електромеханіка в АПК:  наукові пошуки молоді”, що відбулася 11 квітня у Державному біотехнологічному університеті Харкова, Олександр поділився з молодими науковцями Харкова доповіддю ” Використання методу спектрального аналізу для оцінки морфологічних ознак еритроцитів“.  Цікаві напрацювання на тему “Вушний апарат на кістковій провідності на цій же конференції доповів студент групи Е-М622б Макушинський Сергій. Його робота визвала жваве обговорення серед учасників форуму, в якому були зроблені як зауваження, так і досить перспективні пропозиції щодо подальшого розвитку цього інноваційного проекту.

Студентські наукові гуртки кафедри 'ПБМЕ'

Невід’ємною частиною роботи по підготовці кваліфікованих фахівців з промислової і біомедичної електроніки є розвиток у них творчої активності та наукового підходу щодо вирішення науково-технічних проблем в їх професійній галузі.


Наряду з отриманням знання та практичного досвіду під час навчального процесу, важливим компонентом є позакласні методи навчання: участь у роботі студентських наукових гуртків, робота в наукових командах при виконанні комплексних науково-дослідних робіт та підготовка наукових публікацій та рефератів.


З метою надання такої можливості наказом №272 від 11.06.2021 «Про функціонування створених та нових студентських наукових творчих об’єднань в університеті», на кафедрі були створені студентські наукові гуртки «Цифрова електроніка та програмування» та «HardWire».


Гуртки були впроваджені на базі профільних лабораторій кафедри, та згуртували творчу молодь, яка під керівництвом кваліфікованих керівників почала діяльність щодо впровадження студентських проектів та творчих робіт.


Студенти мали можливість отримувати кваліфіковані консультації, розробляти експериментальні макети та творчі вироби, приймати участь в роботі наукових колективів кафедри щодо виконання науково-дослідних робіт. Для практичної діяльності гуртків була надана необхідна матеріальна база, приміщення та устаткування.


Проте після впровадження “on-line” режиму навчання, та обмежень в зв’язку з пандемією “корона-вірусу”, а потім “військового стану” – робота гуртків була декілька сповільнена. Але не зважаючи на обмеження, у творчої молоді залишилась можливість творчого спілкування та науково-технічних консультацій з своїми керівниками, участь у розробках та наукових “on-line” проектах кафедри. Практична частина досліджень при цьому виконувалась студентами, по можливості – поза межами навчального закладу.


Починаючи з листопада 2022 р. згідно з наказом №344 ОД від 14.11.2022 р., в зв’язку з звільненням попередніх керівників гуртків, зараз цю роботу продовжили:


– доцент кафедри промислової і біомедичної електроніки ЄРЕСЬКО Олександр Вячеславич – гурток «Цифрова електроніка та програмування» (viber/telegram +380509673553), та


– завідувач навчальної лабораторії біомедичної електроніки, доцент кафедри промислової і біомедичної електроніки КОЛІСНИК Костянтин Васильович – гурток «HardWire» (viber/telegram +380979124462).


Попереду новий учбовий семестр в важких умовах “воєнного стану”в Україні! Але робота гуртків в усіх можливих формах взаємодії буде продовжена, і творча небайдужа молодь буде мати можливість отримувати консультування, обговорювати та пропонувати інновації, залучатись до творчої наукової діяльності кафедри та отримувати досвід технічного спеціаліста або науковця, що зараз так потрібно нашій Україні!

Ігрове заняття - 2023 рік


24 листопада 2023 року відбулись презентації доповідей «Цікава електроніка», які виконуються в рамках навчального плану з дисциплін «Вступ до спеціальності. Ознайомча практика» зі спеціальності «Електроніка» двох освітніх програм «Електроніка» та «Електромобілі і автомобільна електроніка».


Керівники: доц. Бутова Ольга Анатоліївна та доц. Холод Ольга Ігорівна.


В ігровому занятті брали участь студенти з чотирьох груп 1 курсу кафедри, створивши 10 команд.


Ігрове заняття проходило в форм ігри – конкурсу. Журі (викладачі кафедри) та учасники-команди.


Команди (1-3 людини в групі) презентували свої доповіді та презентації в програмі PowerPoint, які створювали за однією з тем «Сучасні напрямки електроніки» протягом семестру. Завдання було: ознайомлювати всіх присутніх з сучасними напрямками електроніки, проставляючи акценти, щоб всі зрозуміли, що електроніка повсюди в нашому житті.


Журі оцінювали пітч (коротку структуровану презентацію проекту), відповіді на питання та візуальну подачу матеріалу в програмі PowerPoint.


Проведення підсумкового заняття з дисципліни в такому форматі – це мотивація для студентів до подальшого навчання, розвитку hard skills (професійних знань та вмінь) та підвищення інтересу до обраної спеціальності.
Ігрове проектування - 2023 рік

Доброю традицією на кафедрі промислової і біомедичної електроніки залишається проведення ігрового проектування на якому студенти в ігровій формі представляють свої розробки. Сьогодні один з таких днів коли студенти скооперувалися в команди і представили свої навички роботи конструювання з використанням пакету SolidWorks. Не зважаючи на війну в нашій країні та дистанційне навчання команди представили п’ять проектів на різну тематику «Автомобільний диференціал»«Модифікований фронально-викідний ніж»«Шестициліндровий двигун», «Лазерний ЧПУ на базі Scara Robotics ARM» та «Гелікоптер Да-Вінчі»). Окрім студентів в участь в ігровому приймали викладачі кафедри. По завершенню ігрового проектування учасники отримали похвальні відгуки стосовно їх проектів та доповідей.


Керівниками ігрового проектування були доцент кафедри промислової і біомедичної електроніки БУТОВА Ольга Анатолівна та старший викладач ВОЙТОВИЧ Юрій Сергійович.


Рисунок 1 – Автомобільний диференціал


Рисунок 2  – Модифікований фронально-викідний ніж


Рисунок 3 – Шестициліндровий двигун


Рисунок 4 – Лазерний ЧПУ на базі Scara Robotics ARM


Рисунок 5  – Гелікоптер Да-Вінчі

Ігрове проектування - 2022 рік

Незважаючи на усі складності навчального процесу цього року (наша країна у стані війни; проблеми з електропостачання; нестабільний мобільний зв’язок та інтернет; робота на відстані-онлайн; обмеженість доступу до потужних комп’ютерів, на яких встановлено сучасне програмне забезпечення), викладачі та студенти всіх курсів активно працюють та відкривають нові форми та методики навчання.


29 листопада 2022 року вперше відбулось ігрове проектування з курсу «Основи проектування електронних пристроїв», де брали участь 7 команд: 6 команд студентів 2 курсу та 1 команда студентів прискореного навчання. Працюючи над проектами протягом семестру студенти не тільки здобули та опрацювали вміння та навики 3D конструювання приладів та систем в програмі SolidWorks, а ще здобули та розвинули соціальні компетентності. Працюючи в командах та знаходячись у різних куточках України та закордоном, учасники проявляли свою відповідальність, наполегливість, комунікабельність та взаєморозуміння. Та в результаті були створені дуже цікаві та креативні проекти, де студенти змогли розкрити свій інноваційний та творчий потенціал, різні підходи у вирішенні інженерних задач. Слід зазначити комплексність проектів. Цікаво було спостерігати за тим, що 3D моделі – рухливі, тобто всі проекти виконані з можливістю візуалізувати (змоделювати) характер руху рухомих частин збирання.


На презентації проектів були присутні не тільки викладачі кафедри «Промислова і біомедична електроніка», а і гості з різних структур НТУ «ХПІ».


Відгук директора Міжгалузевого інституту післядипломної освіти НТУ «ХПІ» Стисло Богдана Олександровича:

«Сьогодні використання ігрових підходів під час проведення занять у закладах освіти – популярний тренд, що дозволяє не лише активізувати творчу діяльність здобувачів освіти, а й зацікавити їх у вивченні дисципліни. Надзвичайно приємно усвідомлювати, що саме наш університет стояв, практично, у витоків цього напряму! І наша кафедра має свої, власні напрацювання: адже свого часу саме тут майбутні інженери в ігровій формі виконували свої курсові проекти під керівництвом Олега Павловича Котлярова та Івана Івановича Чикотила. Їх досвід, набутий та помножений і сьогодні використовується викладачами кафедри!


Цьогоріч, викладачі дисципліни «Основи проектування електронних пристроїв» – Ольга Анатоліївна Бутова та Марина Геннадіївна Саминіна також доєдналися до «команди гейміфікаторів», і вже 29 листопада відбувся конкурсний захист робіт їх студентів, де команди презентували 3D-моделі своїх розробок. Під час демонстрації результатів – найцікавіше спостерігати як студенти із захопленням розповідають про свій проект, над яким працювала їх команда протягом всього семестру, відстоюючи власні технічні рішення.


За «легендою», кожна з проектних груп мала не лише виконати технічну роботу – створення моделі, а й спробувати переконати умовного інвестора у привабливості «власного підприємства». Виконання спільного колективного завдання дозволяє набути не лише професійних, а й необхідних сучасному інженеру над професійних навичок: таких як комунікабельність, креативне мислення, гнучкість розуму та стресостійкість…


Дякую викладачам за організацію навчального курсу саме в такому форматі, і можу впевнено сказати: досвід, який був набутий студентами під час гри – залишиться з ними на довгий час!»


Думка доцента кафедри «Промислова і біомедична електроніка» Шишкіна Михайла Анатолійовича: «Ігрове проектування – це завжди очікування неформального підходу до учбового процесу, що надихає студентів на нестандартні рішення та пропонування цікавих проектів. Не стало винятком і запропоноване в цьому році змагання ігрових проектів за дисципліною «Основи проектування електронних пристроїв». Я з дійсним інтересом слухав, як в програмі SolidWorks були створені такі різні конструкторські рішення, як корпус автомату АК-47, дуже деталізовані планетарний редуктор та турбокомпресор для автомобілю, домкрат, модель, кальяну, комп’ютерна миша та прес для віджиму соку. Всі проекти супроводжувались цікавими презентаціями та анімаціями. В підсумку можу сказати: керівники проекту разом зі студентами виконали велику працю і результат виявився дуже гарним. Виконання нестандартних проектів і дух змагання дозволили отримати душе впевненні результати і досвід, що безумовно буде на користь студентам в подальшому».


Подібні проекти допомагають студентам набиратися знань та вмінь, щоб потім з успіхом застосувати їх на практиці. Крім того, створені 3D моделі можуть бути використані при подальшому навчанні в курсах конструкторської підготовки.

Цифрова електроніка та програмування

Основний напрямок діяльності студентського науково-практичного гуртка «Цифрова електроніка та програмування» спрямована на роботу з вбудованими системами керування автономних об’єктів. Протягом 2022 року, працюючи у дистанційному режимі навчання та обмеженнях, що пов’язані з військовим станом – робота гуртка не припинялася, а проходила у on-line режимі. Вона була спрямована на накопичення досвіду розробки програмних модулів щодо керуванню вузлами триколісного приводу, а також налагодження їх функціонування – як на імітаційних, так і на фізичних моделях.
Участники гуртка вивчали досвід, що був отриманий в бакалаврських і магістерських роботах випускників нашої кафедри: Максима Нікуліна, Євгена Політика та іншіх, та пов’язаний з мікроконтролерним керуванням приводами і навігацією автономних рухомих об’єктів, а також інші роботи вітчизняних і зарубіжних розробників з цього напрямку.


Зараз ведеться обговорення та проектування фізичного макету електроприводу, особливістю якого є те, що три точки опору мають однаковий вузол – це тяговий електродвигун та рульовий електродвигун під керуванням мікроконтролера. Для вирішення поставленої задачи уся робота розподілена між учасниками гуртка, що дозволить відлагодити по частинам основні вузли приводу, а кожний з розробників буде прописувати алгоритми керування і налаштовувати окремі вузли пристрою. Надалі всі вузли будуть об’єднані у складі комлексного приводу та налагоджуватися  керування рухом платформи в цілому.


Календар

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930