Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Наукові публікації студентів

Статті студентів кафедри 2023

Mohamed Alaa Mohamed, Fetukhina L., Butova O. System for thermographic analysis of biological objects. / Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я: тези доповідей ХXXI міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2023, 17-20 травня 2023 р. Харків: НТУ «ХПІ». 2023. – 1070 с.


Б.А. Бутов, Л.В. Фетюхіна Система апаратно-програмного керування тепличним комплексом / Тези доповідей ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів. Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених ‑ Харків: НТУ «ХПІ», 2023р., с.157-158.


Вхідний фільтр активного керованого випрямляча з фіксованою частотою модуляції А.І. Радченко, Д.С. Крилов ХVIІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» (28–30 листопада 2023 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. с.191


Досвід розробки та впровадження світлодіодного комплексу Д.В. Аніщенко, О.В. Єресько ХVIІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» (28–30 листопада 2023 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. с.192.


Інтелектуальний зарядний пристрій для акумуляторів К.А. Ковтун, В.В. Замаруєв ХVIІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» (28–30 листопада 2023 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. с.199-200.


Неінвазивний метод розрахунку серцевого викиду С.М. Голдобін, М.А. Шишкін ХVIІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» (28–30 листопада 2023 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. с. 210-211.


Порівняння показників потужних випрямлячів Р.Л. Переходько, О.А. Бутова ХVIІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» (28–30 листопада 2023 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. с.222.


Системи керування активним випрямлячем – джерелом напруги О.С. Дерека, О.І. Холод ХVIІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» (28–30 листопада 2023 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. с.232.


Використання 3D-моделювання при розробці електромеханічного обладнання з блоками електронного керування Гріччин А.О., Замаруєв В.В. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXХІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2023, 17–20 травня 2023 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. — Харків : НТУ «ХПІ»с. 36.


Трифазний активний випрямляч з фіксованою частотою модуляції та параметричною системою управління Ковтун К.А., Крилов Д.С. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXХІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2023, 17–20 травня 2023 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. — Харків : НТУ «ХПІ»с. 50.


Модульний багаторівневий перетворювач в структурі відновлюваної енергетики Нагорняк І.Г., Крилов Д.С. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXХІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2023, 17–20 травня 2023 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. — Харків : НТУ «ХПІ» с. 65.


Вхідний фільтр активного випрямляча з фіксованою частотою модуляції Холод О.І., Глушенко А.Г. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXХІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2023, 17–20 травня 2023 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. — Харків : НТУ «ХПІ»с. 82.


Манжелей О.В. , Колісник К.В. Використання методу спектрального аналізу для оцінки морфологічних ознак еритроцитів /Всеукраїнська науково-практична конференція: Енергетика, Електромеханіка та технології в АПК: наукові пошуки молоді, Державний біотехнологічний університет. ДБТУ. Харків, 11. квітня 2023.


Макушинський С.С. Колісник К.В. Вушний апарат на кістковій провідності / Всеукраїнська науково-практична конференція: Енергетика, Електромеханіка та технології в АПК: наукові пошуки молоді, Державний біотехнологічний університет. ДБТУ. Харків, 11. квітня 2023.

Статті студентів кафедри 2022

1Мікроконтролерна система керування автономним безпілотним пристроем М.Нікулін, В.Варвянська ХVI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» (14–16 грудня 2022 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. с.154


Oleksandr Manzheliei, Pavel Schapov, Konstantin Kolesnik, Сonstruction of a three-dimensional image of erythrocytes using an interference microscope / Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students, Technical University of Moldova, Chisinau, April 5-7, 2023, Vol. I.


Jamal Wassim, Kostiantyn Kolisnyk. Remote monitoring of cardoivascular diseases: development strategy. Матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування». 01-02 грудня 2022 р. Україна, Харків с. 27-29.


Щапов П.Ф., Бернадська Т.В., Манжелєй О.В. Використання інтерференційного мікроскопа. Матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальны проблеми автоматики та приладобудування». 01-02 грудня 2022 р. Украина, Харьков с. 68-69.

Статті студентів кафедри 2021

Алгоритм отримання тривимірного зображення еритроцитів О.В. Манжелєй, М.В.Махонін ХV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (01–03 грудня 2021 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. –  с. 129


Використання нейронних мереж для діагностики напівпровідникових перетворювачів електричної енергії І.О. Полтавець, В.В. Замаруєв ХV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (01–03 грудня 2021 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. –  с. 140-141


Выходной фильтр автономного инвертора напряжения с широтно-импульсной модуляцией М.В. Попов, Д.С. Крылов   ХV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (01–03 грудня 2021 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. –с.145


Особенности определения аритмий в носимых устройствах длительного мониторинга сердца А.Н. Юрканова, П.Ф.Щапов ХV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (01–03 грудня 2021 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. –с. 164-165


Перетворювальна система для автономного електроприводу Д.В. Оберемок, О.І. Холод, О.В. Єресько ХV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (01–03 грудня 2021 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. –с.168-169

Статті студентів кафедри 2020

Sokol, Y.Shyshkin, M.Shapov, P.Shami, D. Probabilistic modeling of the dynamics of the electrical activity of the heart / 2020 IEEE 4th International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, IEPS 2020 – Proceedings, 2020, pp. 307–312.


Kipenskyi, A.V.Korol, I.I.Prodchenko, N.S. Formation of diadynamic currents with a universal low-frequency signal generator for electrotherapy / 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology, KhPI Week 2020 – Conference Proceedings, 2020, pp. 299–304


Замаруєв В.В, Литвиненко В.Д. Особливості використання фотоелектричних систем в Харківській області / Тези доповідей ХXVІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я» (MicroCAD-2020), 28-30 жовтня 2020 р. ‑ Харків: НТУ «ХПІ». ‑ 2020. Ч. ІI. – С.59.


Скляров В.С., Стисло Б.О. Система віддаленого моніторингу параметрів фотоенергетичної установки / Тези доповідей ХXVІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я» (MicroCAD-2020), 28-30 жовтня 2020 р. ‑ Харків: НТУ «ХПІ». ‑ 2020. Ч. ІI. – С.83.


Стисло Б.О., Васильєв М.А. Використання накопичувачів електричної енергії в системах електроживлення постійного струму / Тези доповідей ХXVІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я» (MicroCAD-2020), 28-30 жовтня 2020 р. ‑ Харків: НТУ «ХПІ». ‑ 2020. Ч. ІI. – С.86.


Шишкін М.А., Бутова О.А., Голдобін С.М. Speed spot як покращений графічний метод оцінки стану серцевої діяльності / Тези доповідей ХXVІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я» (MicroCAD-2020), 28-30 жовтня 2020 р. ‑ Харків: НТУ «ХПІ». ‑ 2020. Ч. ІI. – С.96.


Машура А.В. Аналіз енергоефективності, якості електроенергії і втрат потужності шунтуючого силового активного фільтра / Тези доповідей ХІV Міжнародної науково – практичної конференції магістрів  і аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців», 01-04 грудня 2020 р. ‑ Харків: НТУ «ХПІ». ‑ 2020. – С.144-145.


Тимофеев Н.А., Крылов Д.С. Векторная система управления активным управляемым выпрямителем / Тези доповідей ХІV Міжнародної науково – практичної конференції магістрів  і аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців», 01-04 грудня 2020 р. ‑ Харків: НТУ «ХПІ». ‑ 2020. – С.148.


Васильченко Р.Г., Куліченко В.В. Патч-монітор серцевої активності / Тези доповідей ХІV Міжнародної науково – практичної конференції магістрів  і аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців», 01-04 грудня 2020 р. ‑ Харків: НТУ «ХПІ». ‑ 2020. – С.144-151.


Голдобін С.М., Шишкін М.А. Алгоритм визначення параметрів ЕКГ сигналу / Тези доповідей ХІV Міжнародної науково – практичної конференції магістрів  і аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців», 01-04 грудня 2020 р. ‑ Харків: НТУ «ХПІ». ‑ 2020. – С.158-159.


Уткачова А.О., Махонін М.В. Дослідження приладу функціональної діагностики стану легенів / Тези доповідей ХІV Міжнародної науково – практичної конференції магістрів  і аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців», 01-04 грудня 2020 р. ‑ Харків: НТУ «ХПІ». ‑ 2020. – С.181-182.


Продченко Н.С., Король Є.І. Принципи зіставлення і аналізу сигналів / Тези доповідей ХІV Міжнародної науково – практичної конференції магістрів  і аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців», 01-04 грудня 2020 р. ‑ Харків: НТУ «ХПІ». ‑ 2020. – С.184-185.


Бондаренко В.О., Щапов П.Ф. Дослідження приладів та систем кардіологічного моніторінгу серцевих аритмій / Тези доповідей ХІV Міжнародної науково – практичної конференції магістрів  і аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців», 01-04 грудня 2020 р. ‑ Харків: НТУ «ХПІ». ‑ 2020. – С.206.


Макагон І.С., Л. В. Фетюхіна. Система моніторингу параметрів мікроклімату фермерських теплиць/ Тези доповідей ХІV Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів. Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених ‑ Харків: НТУ «ХПІ», 2020р., с.75-76 

Статті студентів кафедри 2019

Vladyslav Tykhomyrov Estimation of the Parameters of a Matching Transformer for a Bidirectional Two-Stage DC/DC Converter with Separated Commutation for the Power Supply System of the DC Railway with Battery Energy Storage System / 18th International Symposium “Topical problems in the field of electrical and power engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology III” – Preceedings. – pp. 176-176.


Koval, S.M., Sokol, E.I., Shchapov, P.F., Tomashevskyi, R.S., Soltmann, O.V., Wójcik, W., Dassibekov, K. Classification of nonstationary cardiac signals based on their spectral and probabilistic properties / Information Technology in Medical Diagnostics II – Proceedings of the International Scientific Internet Conference on Computer Graphics and Image Processing and 48th International Scientific and Practical Conference on Application of Lasers in Medicine and Biology, 2018. – pp. 267-274.


Kolisnyk, K., Sokol, E., Goldobin, S., Boyko, V., Zamiatin, P. Actual Problems of Information Technologies Use in the Telemedicine Services Provision in Special Conditions / 2018 International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S and T) – Proceedings 8632164, pp. 479-484.


Zhemerov, G. G. ; Krylov, D. S. ; Mashura, A. V. Energy efficiency of the subway electrical supply system with electrical energy recovery at braking / Electrical Engineering & Electromechanics. – 2019.


Машура А.В. Моделирование системы электроснабжения метрополитена с двунаправленным потоком энергии / Г. Г. Жемеров, Д. С. Крылов, А. В. Машура // Вісник НТУ “ХПІ”. Сер. : Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. – № 20 (1345). – С. 72-77.


Фотоелектрична станція / С. Ю. Кривошеєв, Давіденко О.О. [та ін.] // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер. : Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. – № 1. – С.


Лосєв М. В., Бутова О. А. Дослідження точності систем автоматичного керування в пакеті MATLAB. / Тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019 «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я», 15-17 травня 2019 р. ‑ Харків: НТУ «ХПІ». ‑ 2019. Ч. ІI. ‑ 91с.


О. О. Кальченко, В. М. Балєв, О. А. Бутова. Захист акумулятора від низького заряду / Тези доповідей ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів. ‑ Харків: НТУ «ХПІ», 2019. ‑ С.53-54.


С. М. Голдобін, М. А. Шишкін, О. А. Бутова. Використання STM32WB55 NUCLEO PACK для створення портативної системи ЕКГ моніторингу прихованих порушень серцевої діяльності / Тези доповідей ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів. – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. ‑ С.192-193.


Ivakhno V., Zamaruiev V., Styslo B., Eresko A., Tykhomyrov V., Voitovich J. Estimation of the parameters of a matching transformer for a bidirectional two-stage DC/DC converter with separated commutation for the power supply system o the DC railway with battery energy storage system / Тези доповідей ХXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019. – Харків: НТУ “ХПИ”, 2019. Ч. ІI. – C. 76.


Скрынник А.А, Ересько А.В. Микроконтроллерное управление выпрямителем / Тези доповідей ХXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019. – Харків: НТУ “ХПИ”, 2019. Ч. ІI. – C. 112.


Карпенко К.П., Крылов Д.С. Многоуровневый модульный преобразователь / Тези доповідей ХXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019. – Харків: НТУ “ХПИ”, 2019. Ч. І – C. 77.


Полтавцева О.А., Фетюхіна Л.В.Енергозберігаючі технології в Smart Home / Тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019 «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я», 15-17 травня 2019 р. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2019. Ч. І – 107с.


Р.О. Сушенко,Л. В. Фетюхіна. Дослідження пасивних і активних фільтрів якості електроенергії / Тези доповідей ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів. ‑ Харків: НТУ «ХПІ», 2019. ‑ с.272-273.


Івахно В.В., Орлов Т.О. Оборотний перетворювач для заряду акумуляторної батареї тягової підстанції залізниці / Тези доповідей ХXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019. – Харків: НТУ “ХПИ”, 2019. Ч. ІI. – C. 75.


Васильєв М.А., Стисло Б.О. Інтелектуальна Система Енергоменеджменту Акумуляторної Підстанції / Тези доповідей ХXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019. – Харків: НТУ “ХПИ”, 2019. Ч. ІI. – C. 60


Бохончик В.С., Стисло Б.О. Цифрова Система Керування Dc/Dc Перетворювачем / Тези доповідей ХXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019. – Харків: НТУ “ХПИ”, 2019. Ч. ІI. – C. 59


Гречуха В.Р., Замаруєв В.В. Дослідження та розробка необхідного функціоналу цифрової системи керування потужним перетворювачем частоти / Тези доповідей ХXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019. – Харків: НТУ “ХПИ”, 2019. Ч. ІI. – C. 71


Попов С.О., Крылов Д.С. Активный управляемый выпрямитель в системе электропривода / Тези доповідей ХXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019. – Харків: НТУ “ХПИ”, 2019. Ч. ІI. – C. 108


Тимченко Н.А., Ведмидь И.В. Модель аккумуляторного источника питания бортовой сети 400 ГЦ / Тези доповідей ХXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019. – Харків: НТУ “ХПИ”, 2019. Ч. ІI. – C. 113


Ивахно,В.В. Оценка показателей бортовой аккумуляторной системы накопления энергии железной дороги на ос-нове двухзвенного преобразователя постоянного напряжения с разделенной коммутацией / В.В.Ивахно, В.В.Замаруев, Б.А.Стысло, Л.В.Фетюхина, В.Ю.Тихомиров // Вестник НТУ «ХПИ», Серия: Электрические машины и электромеха-ническое преобразование энергии. –Харьков: НТУ «ХПИ». –2019.

Календар

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930