Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Біблиотека

Дипломне проєктування

Стандарт закладу вищої освіти СТЗВО-ХПІ-2.01-2018 «Дипломні проекти та дипломні роботи. Загальні вимоги до виконання»

Стандарт закладу вищої освіти СТЗВО-ХПІ-3.01-2018 «Текстові документи у сфері навчального процесу. Загальні вимоги до виконання»

Шаблони основних аркушів дипломної роботи та дипломного проєкту (2019 рік)

Щоденник з переддипломної практики

Форма поточного контролю
Рецензія ПЕ
Рецензія БМЕ

Вимоги до оформлення лабораторних робіт
Електронні пристрої вимірювання та узгодження сигналів
Енергетична електроніка
Мікропроцесорна техніка

Практичне заняття №1. Вступне заняття. системи числення
Практичне заняття №2. Розподіл адресного простору МПС
Практичне заняття №3. Група команд пересилання даних
Практичне заняття №4. Група команд арифметичних операцій
Практичне заняття №5. Група команд передачі управління
Практичне заняття №6. Обробка зовнішнього переривання. Перехід до мови програмування С
Практичне заняття №7. Використання таймера для формування часових інтервалів
Практичне заняття №8. Реалізація програм з використанням таймера
Практичне заняття №9. Робота з послідовним портом

Перлік команд MCS-51 (asm)
Підручник «Спеціалізовані мікроконтролерні системи. Теорія і практика»

Схема стенду

Індивидуальні завдання до курсового проєкту (2020)

Силові напівпровідникові прилади
Теорія інформації та кодування