Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Бібліотека

Методичне забезпечення навчальних курсів кафедри “ПБМЕ”

(Нова версія. На стадії розробки!!!)

Бакалаврат

Перший курс

Вступ до спеціальності. Ознайомча практика


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Інформатика


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Основи програмування та інформаційних технологій


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Другий курс

Основи проектування електронних пристроїв


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Аналогова схемотехніка


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Обчислювальна математика


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Твердотіла електроніка


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Основи електронної техніки


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Фізичні основи електронної техніки


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Анатомія і біофізичні процеси


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Напівпровідникові прилади


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Біомедичні сенсори


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Третій курс

Цифрова схемотехніка


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Датчики електричних та неелектричних величин


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Мікропроцесорна техніка


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Комп'ютерне проектування електронних пристроїв.


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Методи функціональної діагностики


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Електротехнічні матеріали та електронні компоненти у медицині


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Основи метрології та електричних вимірювань


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Основи розробки програмних додатків


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Автоматизація проектування електронних пристроїв і систем


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Перетворювачі сигналів та інтерфейсів


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Четвертий курс

Мікроконтролери


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Електромагнітна техніка


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Діагностичні прилади та системи


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Енергетична електроніка. Автономні перетворювачі


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Джерела електроживлення медичного обладнання


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Отримання та обробка сигналів


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Силові напівпровідникові прилади


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Енергетична електроніка. Джерела енергоживлення


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Основи цифрової обробки сигналів


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Фізіотерапевтична апаратура


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Мікроконтролерні пристрої обробки медичної інформації


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Мікроконтролерні системи


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Телемедицина


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Smart Grid технології в електроніці


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Основи побудови електронних пристроїв і систем


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Мережеві перетворювачі


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Магістратура

П'ятий курс

Спеціалізовані електронні системи


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Основи наукових досліджень


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Електронні системи регулювання


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Енергозбереження в системах електроживлення з напівпровідниковими перетворювачами


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Програмне забезпечення мікроконтролерних систем


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Теорія автоматичного регулювання


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Електронні прилади променевої діагностики

 

Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Методи лабораторної діагностики


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Програмування вбудованих систем


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Теорія інформації і кодування


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Патологічна фізіологія


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Системи реального часу


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Технології інтернет речей


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Система менеджменту якості в медичному приладобудуванні


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Спеціальні питання силової електроніки


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Синтез цифрових пристроїв


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Математичні методи обробки медичних сигналів


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Шостий курс

Перспективні напрямки електроніки


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Розробка та обгрунтування наукових проектів


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Сучасні питання процесорного керування напівпровідниковими перетворювачами


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Перетворювачі в інтелектуальних системах електропостачання


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Сучасне програмне забезпечення для моделювання пристроїв та процесів промислової електроніки


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Сучасні пристрої силової електроніки


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Системи підтримки життєдіяльності біологічних об'єктів


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Біоелектроніка


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Статистична обробка в біоінформатиці


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Методи підвищення точності вимірювання медико-біологічних показників


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Бездротові вбудовані і мережеві системи


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Спеціальні питання електромагнітної сумісності


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Методи вимірювання параметрів біологічних об'єктів на мікро- та нанорівнях


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Програмного забезпечення для критично важливих систем в медицині


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Телемедичні прилади і системи біомедичного призначення


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Моделювання біотехнічних систем


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Спеціальні питання ресурсо- та енергозбереження в системах електроживлення з напівпровідниковими перетворювачами


Методичні вказівки. “PDF”


Екзаменаційні білети. “PDF”


РПНД. “PDF”


Вимоги до оформлення лабораторних робіт

(Стара версія. Після оновлення нової буде видалена)

Стара версія бібліотеки

Електронні пристрої вимірювання та узгодження сигналів

Мікропроцесорна техніка

Практичне заняття №1. Вступне заняття. системи числення
Практичне заняття №2. Розподіл адресного простору МПС
Практичне заняття №3. Група команд пересилання даних
Практичне заняття №4. Група команд арифметичних операцій
Практичне заняття №5. Група команд передачі управління
Практичне заняття №6. Обробка зовнішнього переривання. Перехід до мови програмування С
Практичне заняття №7. Використання таймера для формування часових інтервалів
Практичне заняття №8. Реалізація програм з використанням таймера
Практичне заняття №9. Робота з послідовним портом

Перлік команд MCS-51 (asm)
Підручник “Спеціалізовані мікроконтролерні системи. Теорія і практика”

Віртуальний лабораторний стенд  (Designed by Oleksandr Makhortov)

Віртуальний лабораторний стенд  (Designed by Oleksandr Pedasiuk)

Віртуальний лабораторний стенд  (Designed by Valeriia Yevdokimova)

Схема лабораторного стенду

Індивидуальні завдання до курсового проєкту (2023)

Обчислювальна математика

Основи електронної техніки

Силові напівпровідникові прилади

Теорія інформації та кодування

Календар

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930