Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Силабуси навчальних дисциплін


БАКАЛАВР


Перший курс

Перший семестр


Вступ до спеціальності. Ознайомча практика

Інформатика


Другий семестр


Основи програмування та інформаційних технологій

Другий курс

Третій семестр


Основи проектування електронних пристроїв

Напівпровідникові прилади

Фізичні основи електронної техніки


Четвертий семестр


Аналогова схемотехніка

Обчислювальна математика

Основи електронної техніки

Твердотільна електроніка

Анатомія і біофізичні процеси

Третій курс

П’ятий семестр


Цифрова схемотехніка

Датчики електричних та неелектричних величин

Комп’ютерне проектування електронних пристроїв Ч.1

Основи розробки програмних додатків

Основи метрології та електричних вимірювань

Основи експериментальних досліджень

Електротехнічні матеріали та електронні компоненти у медицині


Шостий семестр


Мікропроцесорна техніка

Системи вводу та відображення інформації

Комп’ютерне проектування електронних пристроїв Ч.2

Енергетична електроніка Ч.1

Методи функціональної діагностики

Червертий курс

Сьомий семестр


Електромагнітна техніка

Енергетична електроніка Ч.2

Теорія автоматичного регулювання

Діагностичні прилади та системи

Мікроконтролерні системи

Силові напівпровідникові прилади

Перетворювачі сигналів та інтерфейси

Автоматизація проектування електронних пристроїв і систем

Фізіотерапевтичні методи впливу


Восьмий семестр


Енергетична електроніка Ч.3

Енергетична електроніка Ч.4

Мікроконтролерні пристрої обробки медичної інформації

Фізіотерапевтична апаратура

Мікроконтролери

Програмування мікропроцесорних систем

Цифрова обробка сигналів

Джерела електроживлення медичного обладнання


МАГІСТРИ