Громадське обговорення

Опитування стейкхолдерів та  роботодавців щодо навчання за ОПП “Фізична культура і спорт” освітнього рівня бакалавр.

 1. В якій формі відбувається співпраця з НТУ “ХПІ”

-наукові  заходи  -5 %

-зустрічі зі здобувачами та викладачами на різних заходах – 60%

-проходження практики здобувачами у Вашому закладі – 10%

– проведення відкритих занять – 5%

– залучення до обговорення освтніх програм за якими відбувається навчання -20%

 1. Як Ви оцінюєте якість підготовки здобувачів ОПП “Фізична культура і спорт” освітнього рівня бакалавр.

відмінна -15%

-висока – 85%

середня – 0%

-задовільна -0%

 1. Чи зацікавлені Ви у прийомі на роботу здобувачів ОПП “Фізична культура і спорт” освітнього рівня бакалавр.

– так – 100%

– ні -0%

 1. Чи є навчальні дисципліни, які потрібно внести до ОПП “Фізична культура і спорт”?

Респонденти відповіли, що всі компоненти ОПП їх задовольняють

5.Чи є навчальні дисципліни, які потрібно видалити з  ОПП “Фізична культура і спорт”?

Респонденти  відповіли, що видаляти нічого не потрібно – 60%.

видалити навчальну дисципліну “Фізика” – 40%

Пройти опитування можна за посиланням: https://forms.office.com/e/rsXtXkeb1b?origin=lprLink

 

Опитування випускників спеціальності “Фізична культура і спорт

 1. Рік закінчення?

Випускники 2019,2018, 2017, 2016 років

2.Посада?

Випускники працюють тренерами, інструкторами, викладачами, менеджерами, управлінцями.

3.Якби була можливість повернутися в минуле, вступали б Ви знову до нашого університету?

Так на цю спеціальність – 85% студентів

Так, але на іншу спеціальність – 15% студентів

 1. Чим Ви займаєтеся сьогодні?

– працюю за фахом – 60 %

-шукаю роботу – 10%

– тренуюсь- 15 %

-продовжую навчання – 5%

-працюю не за фахом – 10%

5.Чи використовуєте Ви отримані за час навчання в університеті знання і навички у своїй діяльності?

– Так – 85%

– Скоріше так ніж ні – 15%

– Скоріше ні чим так – 0

-Ні – 0

 1. Чи полегшили практики Вашу адаптацію у професії?

– Так – 60%

– Скоріше так ніж ні – 20%

– Скоріше ні чим так – 20%

– Ні – 0%

 1. Чи задоволені Ви підготовкою, отриманою в рамках освітньої програми в частині придбаних з дисциплін знань?

– Так – 90%

– Скоріше так ніж ні – 10 %

– Скоріше ні чим так – 0%

– Ні – 0%

 1. На Вашу думку, які компоненти потребують змін в ОПП Фізична культура і спорт” освітнього рівня бакалавр?

Студенти надали різні  відповіді. Все задовольняє, додати практику організації змагань з видів спорту, запрошувати більш видатних лекторів на практичні заняття.

 1. Що би Ви запропонували для оновлення освітньої програми відповідно до сучасних вимог до здобувачів освіти? (нові дисципліни, компетентності)?

Нові курси, додати практичних занять, все задовольняє,додати розвиток риторичних вмінь.

Пройти опитування можна за посиланням: https://forms.office.com/e/SsvULVLpC5?origin=lprLink

 

Студенти 2,3,4 курсів спеціальності  017 “Фізична культура і спорт” в кількості 30 осіб взяли участь в опитуванні щодо навчання за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт”.

1.Чи відповідає структура програми Вашим очікуванням? (Наявні всі дисципліни, вивчення яких, на Вашу думку, необхідно для заняття майбутньою професійною діяльністю; немає дублювання дисциплін; немає порушення логіки викладання дисциплін тощо)

Повністю відповідає – 75 %

Майже повністю – 25 %

2.Чи завжди доступна Вам вся необхідна інформація, що стосується навчального процесу, позааудиторних заходів?

Так- 100%

3.Чи корисні На Вашу думку, для вивчення дисципліни такі види навчальної діяльності, як семінари, лабораторні та практичні заняття ?

Так -85%

Скоріш так, чим ні – 15%

4.Чи задоволені Ви тим, що навчаєтеся у даному університеті і на даній освітній програмі?

Повність задоволений -75 %

майже задоволений – 25%

 1. Напишіть чи є на Вашу думку навчальні дисципліни по яким потрібно збільшити навчальні години?

Студенти у своїх відповідях написали: Психологія фізичної культури, педагогічна майстерність тренера, організація та проведення спортивних змагань.

6.Оцініть якість освіти за програмою в цілому ?

Відмінно- 80%

Добре – 20%

 1. Що би Ви запропонували для оновлення освітньої програми відповідно до сучасних вимог до здобувачів освіти? (нові дисципліни, компетентності)

Студенти відповіли 80% – все задовольняє, 10% студентів запропонували більш практичних дисциплін, 10 % – дисциплін з науковим розвитком.

Пройти опитування можна за посиланням: https://forms.office.com/e/eLFckdVafy?origin=lprLink