Наукова діяльність

SONY DSC

За останній 10-річний період існування кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ » результати науково -дослідної роботи її прийняли більш динамічний і відчутний характер. З 2003 по 2011 р. вся науково -дослідна діяльність співробітників кафедри виконувалась за чотирма темами :

– Історія фізичної культури і спорту в НТУ « ХПІ» ;

– Використання педагогічних умов, засобів і методів фізичної культури в загальній і професійній підготовці студентів вищих навчальних закладів;

– Вдосконалення системи індивідуальної підготовки спортсменів різної кваліфікації ;

– Менеджмент фізичної культури та спорту.

 

У 2012 р. НДР кафедри щодо індивідуальних планів викладачів була відображена в трьох її темах :

– Менеджмент фізичної культури і спорту ( керівник :

професор Любіев А.І. ) ;

– Вдосконалення системи індивідуальної підготовки спортсменів різної кваліфікації та спеціалізації (керівник : канд. Пед. Наук , доцент Горлов А.С. ) ;

– Використання педагогічних умов, засобів і методів фізичної культури в загальній та професійно- прикладної підготовки студентів вищих навчальних закладів ( керівник : канд. Пед. Наук , доцент Борейко Н.Ю. ) .

 

З 2013 р. на кафедрі діють дві наукові теми , з якими пов’язана науково -дослідна робота майже всіх її співробітників :

– Вдосконалення системи індивідуальної підготовки спортсменів різної кваліфікації та спеціалізації (керівник : канд. Пед. Наук , доцент Горлов А.С. ) ;

– Фізичне виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах (керівник : канд. Пед. Наук , доцент Борейко Н.Ю. )

 

Науковий потенціал кафедри фізичного виховання у 2003 р. складався з чотирьох співробітників з науковим ступенем кандидата педагогічних наук і двох професорів , які обслуговували спеціальність «Фізичне виховання» та курсові заняття з фізичної культури та спортивної діяльності студентів в університеті. У 2012 р. в цій роботі було вже задіяно три доктори педагогічних і медичних наук , сім викладачів з науковим ступенем кандидата педагогічних і технічних наук , 4 професори та 11 доцентів.

 

Науковий резерв кафедри в поточному 2013 складають вісім її співробітників , які в якості здобувачів та аспірантів готують матеріали до написання 7 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук і кандидата наук з фізичного виховання і спорту. Проводиться також робота з підготовки однієї докторської дисертації на тему: «Теоретико – методичні засади удосконалення системи індивідуальної підготовки юних бігунів на короткі дистанції ». До захисту кандидатської дисертації в 2013 році готується викладач кафедри фізичного виховання НТУ « ХПІ» Тиняков Артем Олександрович.

6 учебных пособий

Видавнича діяльність кафедри. За 10 років , з 2003 по 2012 рр. . , На кафедрі були опубліковані 2 монографії , 6 навчальних посібників , 205 наукових статей і тез ( 45 з них опубліковані в наукових збірниках , затверджених ВАК України ) . Навчальний посібник « Історико – філософські та методичні аспекти фізичної культури Китаю» (автори – професор А.І. Любіев , доценти Т.В. Бондаренко і А.С. Горлов об’ємом 216с . Російською мовою) , опубліковане в 2008 році , на конкурсі університету було відзначено третьою премією у номінації зразкових видань гуманітарного профілю. А книга « Фізкультурно – спортивна освіта в Системі підготовкі современного інженера » (автори – професор А.І. Любіев , доценти Т.В. Бондаренко і А.С. Горлов об’ємом 208с . Українською мовою) , опубліковане в 2012 році , було рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки , молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ( лист № 1/11-5783 від 26.04.2012 р.).

монографии

Крім цих робіт на кафедрі в різні роки були опубліковані наступні навчальні посібники та монографії :

– 2010р. «Здоров’я нації , традиції , еволюція загального та фізкультурної освіти в епоху глобалізації Заходу і Сходу» (автори – професор А.І. Любіев і доценти Т.В. Бондаренко і А.С. Горлов ) , навчальний посібник , присвячене 125- річчю НТУ «ХПІ» та 60- річчю кафедри фізичного виховання об’ємом 268 с. російською мовою;

– 2011 р. « Баскетбол: своя філософія гри » (автори – В.Д. Кулібаба , А.А. Тиняков , Т.Д. Арабаджи , А.І. Золотоус ) , навчальний посібник обсягом 240 с. російською мовою;

– 2007 « Підтримання здоров’я : підходи , умови , фактори ризику та благополуччя» (автори – професор В.М. Лабскір , професор А.І. Любіев та доцент А.В. Юшко ) , навчальний посібник обсягом 146с . російською мовою;

– 2005р. «Фізична культура і спорт в цивілізаціях і епохах » (автори – професор В.М. Лабскір , професор А.І. Любіев та доцент А.В. Юшко ) , навчальний посібник обсягом 180с . російською мовою;

– 2010р. «Спортивна гордість харківських політехніків : матеріали з історії кафедри фізичного виховання в НТУ” ХПІ “» ( колективна монографія під загальною редакцією професора В.М. Лабскір об’ємом 188с . Російською мовою);

– 2012р. « Формування здоров’я й ОСОБИСТОСТІ студента засобой туризму » (автори – В.М. Клочко , Т.В. Бондаренко , А.Г. Любієв , Н.Ю. Борейко ) , монографія за загальною редакцією В.М. Клочко об’ємом 218с . українською мовою.

Наукові статті кафедри фізичного виховання НТУ « ХПІ» видані в збірках всеукраїнських та міжнародних конференцій висвітлюють різні проблеми фізичного виховання , оздоровчої фізичної культури , діагностики основних видів підготовленості спортсменів різної кваліфікації та спеціалізації , а також впровадження нових цифрових технологій в теорію і практику фізичної культури та спорту .

Результати видавничої діяльності викладачів кафедри фізичного виховання за 10 -річний період з 2003 по 2012 рік збільшилися майже в 10 разів: у 2003р. на кафедрі в середньому публікувався кожен десятий співробітник , а в 2010 і 2012 рр. . – Більш ніж кожен другий.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Участь кафедри в роботі госпдоговірних та бюджетних тем. У 2008 р. на основі творчих взаємин між кафедрою фізичного виховання НТУ «ХПІ » та Національним олімпійським комітетом України з’явилася можливість відкриття госпдоговірної теми між спортивним клубом « Політехнік» (замовник) та Національним технічним університетом « ХПІ» (виконавець) з тестування комплексу обладнання для визначення біомеханічних показників рухів спортсменів , а також комплекту апаратури у складі акселерометріческого датчика і процесорного блоку для обробки інформації комп’ютерною програмою (договір № 1/ 04 від 01 липня 2008р. , № 05884 ) .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У 2011 році кафедра фізичного виховання НТУ «ХПІ » у Міністерстві освіти і науки , молоді та спорту України виграла тендер на проведення в 2012- 2013рр . науково -дослідної роботи в рамках Державної бюджетної теми М0501 «Розробка інноваційних засобів і методів діагностики основних видів підготовленості спортсменів різної кваліфікації та спеціалізації » (№ держ. реєстрації 0112U000398 ) . Роботу по темі здійснюють штатні працівники кафедри: кандидат педагогічних наук , доцент Горлов Анатолій Серафимович – керівник , за сумісництвом старший науковий співробітник науково -дослідної частини ( НДЧ ) НТУ «ХПІ» та кандидат педагогічних наук , доцент Блещунова Катерина Миколаївна – виконавець , за сумісництвом молодший науковий співробітник НДЧ НТУ «ХПІ ». До цієї роботи залучені також і два позаштатних співробітника університету – з 2012 р. інженер НДЧ НТУ « ХПІ» Галиця Віталій Іванович і з 2013 р. кандидат технічних наук , професор кафедри теоретичної механіки НТУ « ХПІ» Адашевскій В.М.

конференция

Проведення наукових конференцій. З 2003 по 2012 рік на кафедрі було проведено 4 обласних і 2 всеукраїнських науково -практичних конференцій. Матеріали всеукраїнських конференцій публікуються в наукових збірниках «Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно – спортивної освіти в Україні » , які регулярно видаються в НТУ «ХПІ».

студконференция

Починаючи з 2009р. на кафедрі було проведено 4 студентських науково -практичних конференцій , присвячених Дню науки України , а також 16 підсумкових наукових конференцій студентів за спеціальністю 6-8.010201 – «Фізичне виховання ».

студконференция3

Студенти спеціальності мають великі можливості опублікування своїх наукових робіт у збірниках не тільки кафедри фізичного виховання , а й інших кафедр гуманітарного профілю НТУ « ХПІ» а також інших вищих навчальних закладів м. Харкова та України . За 10 -річний період студентами у співавторстві з викладачами кафедри було опубліковано 39 наукових статей.

конференция2

С метою поліпшення роботи з фізичного виховання і підготовці спортсменів , на кафедрі в 2006 році на громадських засадах була створена наукова лабораторія . Позаштатні її співробітники щорічно здійснюють технічну та практичну допомогу в проведенні змагань міського , обласного , республіканського і міжнародного масштабів з легкої атлетики , лижного спорту , плавання та водного поло , баскетболу і бадмінтону .

КНГ

З 2007 року з метою практичної та методичної допомоги щодо вдосконалення технічної підготовки вітчизняних легкоатлетів високої кваліфікації , два її співробітника ( канд. пед. Наук , доцент Горлов А.С. та інженер-електронщик Галиця В.І. ) увійшли до складу науково -методичної групи легкоатлетичної федерації України .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

З 2008 року була налагоджена робота лабораторії з Управлінням фізичної культури та спорту Головного управління освіти і науки , молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

 

Доцент Горлов А.С.