Силабуси з дисципліни “фізичне виховання”

Силабуси дисципліни Фізичне виховання НТУ “ХПІ”

Фізичне виховання загальний

Перелік спеціалізацій та документація до них