Левченко Борис Олексійович

LevchenkoЛевченко Борис Олексійович (12.04.1931-19.03.2015)
Доктор технічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України
Закінчив з відзнакою Харківський політехнічний інститут в 1954 році за спеціальністю «Двигуни внутрішнього згоряння».
Після закінчення ХПІ залишений в інституті на посаді асистента кафедри загальної теплотехніки. Після захисту кандидатської дисертації працював старшим викладачем, доцентом і з 1979 по 2001 р. завідувачем кафедрою теплотехніки.
Кандидат технічних наук (1963), доктор технічних наук (1991), професор (1991), академік Академії наук Вищої школи України (2000).
Основні наукові напрямки діяльності: використання вторинних енергетичних ресурсів, оптимізація тепловикористовуючого обладнання , екологія теплоенергетики.
Результатом його наукової діяльності є публікація понад 120 робіт у різних технічних журналах, ним отримано три авторських свідоцтва. Підготував п’ятьох кандидатів наук. Нагороджений дипломом другого ступеня ВДНГ України за розробку технічних рішень з використання вторинних енергоресурсів.
Ним розроблені і читалися в різний час лекційні курси: «Тепло- массообменниє апарати та установки», «Технічна термодинаміка», «Загальна теплотехніка».
Видані навчальні посібники: з грифом Міносвіти України «Тепловикористовуючими установки промислових підприємств» (у співавторстві); і під його редакцією «Тепло- і масообмінні апарати та установки промислових підприємств» , Ч.1. – ХГПУ. – 1999.- 388 с. та Ч.2. – ХГПУ. – 2000.- 334 с.
Активно займався громадською роботою. З 1954 по 1959 рік працював на виборній посаді заступника голови, а потім голови профкому інституту. У 1958 році був одним з керівників загону з чотирьохсот студентів ХПІ, який працюючого в Північно-Казахстанської області на збиранні врожаю. Нагороджений знаком ЦК ВЛКСМ «За освоєння нових земель». З 1958 по 1960 рік обирався членом Обкому профспілки працівників Вищої школи.
До 1991 року проф. Левченко Б.О. був членом секції «Теплові процеси» Вченої ради з теоретичних основ хімічної технології АН СРСР. В даний час він є членом спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій Д64.050.011 при ХПІ, членом методичної ради Міністерства освіти і науки України з теплотехніки, керівником напрямку відділення Енергетика АН ВШУ, членом відділення Механіки АН ВШУ, членом редакційних колегій журналів «Інтегровані технології та енергозбереження» і «Двигуни внутрішнього згоряння».
Відзначений чотирма Урядовими нагородами – медаллю «За доблесну працю в ознаменування 100-річчя з дня народження В.І. Леніна», медаллю «За доблесну працю» (1986) та ін.

Відзнака за відданість справі

Levch1
Levch2

Светлой памяти выдающегося ученого

Comments are closed.