ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Кафедра 5 семестр 6 семестр 7 семестр
121 Парогенераторобудування Основи теорії горіння Енергогенеруючі установки Діагностика стану та ремонтні цикли енергогенеруючого устаткування
122 Турбінобудування Сучасні газотурбінні двигуни Системи твердотільного проєктування Комп’ютерне моделювання течії рідини та газу
123 Теплотехніка та енергоефективні технології Типові теплотехнологічні об`єкти і процеси агропромислових виробництв Сонячна теплоенергетика Електрифіковані теплотехнологічні процеси та установки
124 Двигуни та гібридні енергетичні установки Автоматичне регулювання силових установок транспортних засобів Технологія виготовлення силових установок транспортних засобів Нетрадиційні двигуни транспортних засобів
125 Електричний транспорт та тепловозобудування Перспективний залізничний транспорт Тягові електромеханічні перетворювачі Тягові статичні перетворювачі
126 Електричні машини Організація технологічної підготовки виробництва Електричні машини для електромобільної техніки Електричні генератори для ВЕС та мініГЕС
 

127

 

Електричні апарати

 Електричні апарати  Розв’язання електротехнічних задач в прикладних пакетах комп’ютерних програм  Сучасні апаратні засоби убезпечення від згубної дії електричної енергії
Моделювання та друк тривимірних об’єктів на 3D принтері
128 Промислова і біомедична електроніка Електронні компоненти Електромагнітна техніка в пристроях промислової електроніки Програмування та візуалізація керування електронними пристроями
129 Автоматизовані електромеханічні системи Практичне програмування на мові С в робототехніці та мехатроніці Програмування рішень типових задач електропривода Програмування штучного інтелекту в робототехніці і мехатроніці

Програмування на мові С для вбудованих систем

Основи електропривода
130 Електричні станції Мікропроцесорні системи з відкритим кодом Основи термографії Сучасні технології виробництва електроенергії


Експлуатація та режими роботи електрообладнання
електростанцій

131 Передача електричної енергії Умови функціонування енергетики Технології передачі електроенергії Об’єкти електричних систем і мереж
132 Автоматизація та кібербезпека енергосистем Автоматизований моніторинг енергетичних об᾿ектів безпілотними літальними апаратами Якість електричної енергії в енергетиці Цифрова енергетика
133 Електроізоляційна та кабельна техніка Волоконно-оптичні кабельні системи Силові кабельні системи для електроенергетики Системи діагностики електроізоляційних конструкцій
134 Технічна кріофізика Технологія виробництва енергетичного обладнання Теплові насоси Сучасні енергозберігаючі конструкції та технології у холодильній, вакуумній та кріогенній техніці
135 Інженерна  електрофізика Сучасні технології відновлюваної енергетики Фотоелектричні перетворювачі Електрофізичні технології