Тому що ми найкращі!

Абитуриенту

Присоединяйся!

Поступить

Студенту

Учебная литература.

Почитать

Facebook

Наши соцсети.

Присоединиться

Контакты

Напишите нам!

Написать

ПРО РОБОТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ З ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ І КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ Д64.050.11 НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

15 травня 2021 року закінчується термін повноважень спецради Д64.050.11, яка плідно працювала на протязі багатьох років.

За останні 15 років в раді було захищено 54 кандидатських і 9 докторських дисертацій за трьома спеціальностями: 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки, 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати, 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки. Всі захищені дисертації у спецраді отримали високу оцінку і були затверджені в установлені терміни.

Характерною рисою роботи членів ради була творча праця, що невід’ємно включала принциповість в оцінці наукових положень дисертацій, активну участь в дискусіях, доброзичливість, але разом з тим високу вимогливість до наукового рівня робіт. Спецрада Д64.050.11 зробила вагомий внесок в розвиток науки в Україні, дозволила залучити до наукових досліджень талановиту молодь і продовжити підтримувати високий авторитет української наукової школи в світі.

Спеціалісти вищої кваліфікації, що захистилися у спецраді Д64.050.11, працюють в університетах, наукових установах та підприємствах України, країнах західної Європи, Сполучених Штатів Америки, Республіки Корея, В’єтнаму, Лівану.

Спеціалізована вчена рада Д068.39.01 була затверджена наказом ВАК СРСР від 16.11.1978 року № 327-в за спеціальністю 05.04.01 парогенераторобудування, гідротурбобудування, парогазотурбобудування.

У першому її складі було затверджено 19 членів. Головами ради працювали проф. Капінос В.М., проф. Бойко А.В., проф. Слітенко А.Ф.

Кожен член спецради є видатний вчений з особистим вагомим внеском в науку.

За період 2005-2021 рр членами спеціалізованої ради були:

 1. Бойко Анатолій Володимирович, спеціальність 05.05.16, голова ради
 2. Тарасов Олександр Іванович, спеціальність 05.05.16, заступник голови
 3. Юдін Юрій Олексійович, спеціальність 05.05.16., секретар ради
 4. Андренко Павло Миколайович, спеціальність 05.05.17
 5. Братута Едуард Георгійович, спеціальність 05.05.17, заступник голови
 6. Веремеєнко Ігор Степанович, спеціальність 05.05.17
 7. Воробйов Юрій Сергійович, спеціальність 05.05.16
 8. Ганжа Антон Миколайович, спеціальність 05.14.14
 9. Герасименко Володимир Петрович, спеціальність 05.05.16
 10. Гнесін Віталій Ісаєвич, спеціальність 05.05.16
 11. Єршов Сергій Володимирович, спеціальність 05.05.16
 12. Єфімов Олександр В’ячеславович, спеціальність 05.14.14
 13. Колєсников Леонід Якович, спеціальність 05.14.14
 14. Косторной Сергій Дмитрович, спеціальність 05.05.17
 15. Кошельник Вадим Михайлович, спеціальність 05.14.14
 16. Крутіков Геннадій Анатолійович, спеціальність 05.05.17
 17. Кулєшков Юрій Володимирович, спеціальність 05.05.17
 18. Левченко Борис Олексійович, спеціальність 05.14.14
 19. Лур’є Зиновій Якович, спеціальність 05.05.17
 20. Павловський Валерій Гаврилович, спеціальність 05.14.14
 21. Потетенко Олег Васильович, спеціальність 05.05.17, секретар ради
 22. Редько Олександр Федорович, спеціальність 05.14.14
 23. Русанов Андрій Вікторович, спеціальність 05.05.17
 24. Соловей Віктор Васильович, спеціальність 05.14.14
 25. Солодов Валерій Григорович, спеціальність 05.05.16
 26. Суботович Валерій Петрович, спеціальність 05.05.16;
 27. Степанов Михайло Сергійович, спеціальність 05.05.17
 28. Сухінін Віктор Павлович, спеціальність 05.05.16
 29. Усатий Олександр Павлович, спеціальність 05.05.16
 30. Фокін Віталій Сергійович, спеціальність 05.14.14
 31. Фінкельштейн Зельман Лазаревич, спеціальність 05.05.17
 32. Черкашенко Михайло Володимирович, спеціальність05.05.17,заступник голови
 33. Шубенко Олександр Леонідович, спеціальність 05.05.16

Ми з глибоким сумом сповіщаємо, що деякі видатні вчені України, залишивши яскравий слід в світовій науці, вже пішли з життя.

Щиро дякуємо всім членам Спеціалізованої вченої ради за плідну працю в її складі та бажаємо міцного здоров’я, добробуту, щастя та подальших творчих успіхів в науці і вихованні нового покоління висококваліфікованих фахівців.

Голова спеціалізованої вченої ради Д64.050.11  Анатолій БОЙКО
Заступник голови спецради Олександр ТАРАСОВ
Секретар спецради Юрій ЮДІН

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ НАУКОВЦІ-ЕНЕРГЕТИКИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XVI Міжнародної науково-технічної конференції
«ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ПРОЦЕСИ Й УСТАТКУВАННЯ»

Конференція відбудеться 25, 26 листопада 2020 р. у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»

Відповідно до наказу ректора НТУ «ХПІ» № 454 ОД від 15 жовтня 20120 р.

Відповідно до наказу ректора НТУ «ХПІ» № 454 ОД від 15 жовтня 20120 р.
щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання на кафедрі турбінобудування вводиться наступний графік проведення лабораторних і практичних занять та консультацій
викладачами кафедри на період з 01.12.20р. по 20.12.20р.

Поздоровляємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

У 2019/2020 навчальних роках три наукові роботи студентів кафедри турбінобудування були висунуті на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за напрямом «Енергетичне машинобудування».

 • Студенти Деревянко Дмитро Сергійович і Казанцев Олександр Костянтинович, керівник професорСуботович Валерій Петрович.
 • Студент Харченко Ілля Ігорович, керівник професор Усатий Олександр Павлович.
 • Студент Ісмайлов Владислав Олександрович, керівник доцент Михайлова Ірина Олександрівна.

Поздоровляємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за напрямом «Енергетичне машинобудування», які отримали диплом I ступеня, Деревянка Дмитра Сергійовича і Казанцева Олександра Костянтиновича та їх керівника професора Суботовича Валерія Петровича.

Наказ МОН від 05.10.2020 № 1220 “Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році ”

Наказ №347 від 2 вересня «Щодо встановлення карантину з метою попередження розповсюдження захворювання COVID-19»

Основні положення правил прийому

Основні положення правил прийому НТУ “ХПІ” в 2020 году.

Новий Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Колектив кафедри турбінобудування вітає Усатого Олександра Павловича з присудженням державної премії України в галузі науки і техніки у складі колективу авторів за работу “Створення роторів турбін великої потужності” указом Президента України.

Картинки по запросу "лауреат державної премії"

 

Ця колективна робота об’єднала вчених Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, акціонерного товариства “Турбоатом”, Інститута проблем машинобудування ім. А.М. підгорного НАН України та Інституту електрозварювання Є.О. Патона НАН України.

Метою роботи є створення та впровадження конструкцій надійних в
експлуатації високоефективних роторів турбін великої потужності, які за
рядом показників ВИЗНАЧАЮТЬ світовий рівень роторів.

Результати роботи:

 1.  Оптимальна аеродинамічна форма лопаткових апаратів (ККД
  збільшено на 3-4%).
 2.  Технологія зварювання роторів забезпечує зниження маси
  ротора мінімум на 20% в порівняння з кращими зарубіжними
  зразками.
 3.  Підвищено строки експлуатації роторів з 300 тис. год. до 500 тис. год.

Бажаємо Олександру Павловичу творчого натхнення, нових перемог та гідних послідовників його наукового напрямку.

Олександр Павлович став четвертим Лауреатом Державної премії України серед співробітників кафедри турбінобудування. Співробітниками НТУ “ХПІ” з 1992 року отримано 21 державна премія, з них 3 – співробітниками кафедри турбінобудування.

 

І знову випуск

З 9 до 12 грудня 2019 року на кафедрі проходили захисти дипломних проектів магістрів. Цього року свої проекти представляли магістранти спеціальностей «Енергетичне машинобудування» (спеціалізації «Турбіни» і «Газотурбінні установки і компресорні станції») і «Теплоенергетика (спеціалізація «Теплові процес в енергетичних установках»). Бажаємо нашими випускникам всього найкращого і щасливого життя.

День відкритих дверей з Політехом!

У суботу, 19 жовтня 2019 в НТУ “ХПІ” кафедра турбінобудування інституту енергетики електроніки та електромеханіки брала участь у Дні відкритих дверей. Все дуже корисно і цікаво. Школярів, які ще не встигли дізнатися багато нового і цікавого запрошуємо на “Канікули з політехом”
(28 жовтня – 2 листопада)

Вітаємо студентів з успішним захистом

Колектив кафедри вітає студентів четвертого курсу з успішним захистом бакалаврських дипломних проектів.
Чекаємо Вас в магістратурі.

    

Предстоящие События:

no event

Facebook