ДАНІ ПРО ГАРАНТІВ

№ з/п
Рівень освіти
Освітня програма
Прізвище, ім’я, по-батькові
Назва кафедри, де працює гарант
Посада
Науковий ступінь, вчене звання

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1
Бакалавр
Електроенергетика
ОМЕЛЯНЕНКО Галина Вікторівна

Halyna.Omelianenko@khpi.edu.ua

Передача електричної енергії Професор к.т.н., доцент
2
Бакалавр
Електромеханіка
ЮР’ЄВА Олена Юріївна

Olena.Yurieva@khpi.edu.ua

Електричні машини Доцент к.т.н., доцент
3
Бакалавр
Електропривод, мехатроніка та робототехніка
АНІЩЕНКО Микола Васильович

Mykola.Anishchenko@khpi.edu.ua

Автоматизовані електромеханічні системи Професор к.т.н., доцент
4
Магістр 1,4 р.
Електроенергетика
ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович

Oleksandr.Lazurenko@khpi.edu.ua

Електричні станції Завідувач кафедри к.т.н., професор
5
Магістр 1,4 р.
Електромеханіка
БАЙДА Євген Іванович

Yevhen.Baida@khpi.edu.ua

Електричні апарати Завідувач кафедри д.т.н., доцент
6
Магістр 1,4 р.
Електропривод, мехатроніка та робототехніка
ШАМАРДІНА Віра Миколаївна

Vira.Shamardina@khpi.edu.ua

Автоматизовані електромеханічні системи Професор к.т.н., доцент
7
Магістр 1,9 р.
Електроенергетика
БЕЗПРОЗВАННИХ Ганна Вікторівна

Hanna.Bezprozvannukh@khpi.edu.ua

Електроізоляційна та кабельна техніка Професор д.т.н., професор
8
Магістр 1,9 р.
Електромеханіка
МІЛИХ Володимир Іванович

Volodymyr.Milykh@khpi.edu.ua

Електричні машини Професор д.т.н., професор
9
Магістр 1,9 р.
Електропривод, мехатроніка та робототехніка
КЛЕПІКОВ Володимир Борисович

Volodymyr.Klepikov@khpi.edu.ua

Автоматизовані електромеханічні системи Професор д.т.н., професор
10
PhD
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
СЕРЕДА Олександр Григорійович

Oleksandr.Sereda@khpi.edu.ua

Електричні апарати Професор д.т.н., доцент
142 Енергетичне машинобудування
1
Бакалавр
Енергетика
ЛИТВИНЕНКО Оксана Олексіївна

Oksana.Lytvynenko@khpi.edu.ua

Турбінобудування Професор к.т.н., доцент
2
Бакалавр
Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки
КРАВЧЕНКО Сергій Сергійович

Serhii.Kravchenko@khpi.edu.ua

Двигуни та гібридні енергетичні установки Завідувач кафедри к.т.н., доцент
3
Магістр 1,4 р.
Енергетика
АВДЄЄВА Олена Петрівна

Olena.Avdieieva@khpi.edu.ua

Турбінобудування Доцент к.т.н., доцент
4
Магістр 1,9 р.
Енергетика
ЛІНЬКОВ Олег Юрійович

Oleh.Linkov@khpi.edu.ua

Двигуни та гібридні енергетичні установки Доцент к.т.н., доцент
5
PhD
Енергетичне машинобудування
УСАТИЙ Олександр Павлович

Oleksandr.Usatyi@khpi.edu.ua

Турбінобудування Завідувач кафедри д.т.н., с.н.с.
143 Атомна енергетика
1
PhD
Атомна енергетика
ЄФІМОВ Олександр Вячеславович

Efimov.Oleksandr@khpi.edu.ua

Парогенераторобудування Завідувач кафедри д.т.н., професор
144 Теплоенергетика
1
Бакалавр
Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність
КРУГЛЯКОВА Ольга Володимирівна

Olha.Kruhliakova@khpi.edu.ua

Теплотехніка та енергоефективні технології Доцент к.т.н., доцент
2
Магістр 1,4 р.
Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність
КОШЕЛЬНІК Олександр Вадимович

Oleksandr.Koshelnik@khpi.edu.ua

Теплотехніка та енергоефективні технології Доцент к.т.н., доцент
3
PhD
Теплоенергетика
ГАНЖА Антон Миколайович

Anton.Hanzha@khpi.edu.ua

Теплотехніка та енергоефективні технології Професор д.т.н., професор
171 Електроніка
1
Бакалавр
Електроніка
КУЛІЧЕНКО Вячеслав Вікторович

Viacheslav.Kulichenko@khpi.edu.ua

Промислова і біомедична електроніка Доцент к.т.н.
2
Бакалавр
Електромобілі та автомобільна електроніка
ФЕТЮХІНА Людмила Вікторівна

Liudmyla.Fetiukhina@khpi.edu.ua

Промислова і біомедична електроніка Доцент к.т.н., доцент
3
Магістр 1,4 р.
Електроніка
ІВАХНО Володимир Вікторович

Volodymyr.Ivakhno@khpi.edu.ua

Промислова і біомедична електроніка Професор д.т.н.,

доцент

4
Магістр 1,9 р.
Електроніка
ШИШКІН Михайло Анатолійович

Mykhailo.Shyshkin@khpi.edu.ua

Промислова і біомедична електроніка Доцент д.т.н.,

доцент

5
PhD
Електроніка
ЗАМАРУЄВ Володимир Васильович

Volodymyr.Zamaruiev@khpi.edu.ua

Промислова і біомедична електроніка Професор к.т.н.,

доцент

273 Залізничний транспорт
1
Бакалавр
Локомотиви та локомотивне господарство
ЄРІЦЯН Багіш Хачикович

Bagish.Yeritsyan@khpi.edu.ua

Електричний транспорт та тепловозобудування Доцент к.т.н., доцент
2
Магістр 1,4 р.
Локомотиви та локомотивне господарство
ЯКУНІН Дмитро Ігорович

Dmytro.Iakunin@khpi.edu.ua

Електричний транспорт та тепловозобудування Доцент к.т.н., доцент
3
Магістр 1,9 р.
Локомотиви та локомотивне господарство
МАСЛІЄВ Вячеслав Георгійович

Viacheslav.Masliiev@khpi.edu.ua

Електричний транспорт та тепловозобудування Професор д.т.н., професор
Міждисциплінарна
176 Мікро- та наносистемна техніка
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
1
Магістр 1,9 р.
Стала та відновлювана енергетика: електрична та мікроелектронна інженерія
МАХОТІЛО Костянтин Володимирович

Kostiantyn.Makhotilo@khpi.edu.ua

Електричні станції Професор к.т.н., професор
Міждисциплінарна
123 Комп’ютерна інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
1
Магістр 1,9 р.
Комп’ютерні інформаційні технології цифрової трансформації енергетики
ДАНИЛЬЧЕНКО Дмитро Олексійович

Dmytro.Danylchenko@khpi.edu.ua

Передача електричної енергії Доцент к.т.н., доцент