ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗРАЗКИ ЗАЯВ

Нарахування додаткових балів до стипендіального рейтингу

Нарахування соціальної стипендії

Зміна джерела фінансування

Відрахування за власним бажанням

Повторний курс

Академічна відпустка

Переведення здобувачів вищої освіти

Поновлення до складу студентів (після відрахування)