Інші зразки заяв

Студентам, які змінили своє прізвище, необхідно обовязково внести зміни у особисту картку, підставою для внесення змін є заява, написана на відповідному бланку заяв, і  яка подається до дирекції разом зі свідоцтвом про шлюб або свідотством про розлучення та копією паспорту. 

Зразок заяви на зміну особистих даних (прізвища) 

Наступні заяви оформлюються студентом особисто від руки, візуються директором інституту та передаються на підпис проректору.

Зразок заяви для зняття копії документів, що знаходяться у відділі кадрів

Зразок заяви на видачу оригінала ЗНО

Зразок заяви на поліпшення оцінки

Перезарахування навчальних дисциплін здійснює  директор інституту з обовя’зковою згодою викладача дисципліни та погодженням гаранта освітньої програми

Зразок заяви на перезарахування оцінок


Зразок згоди на старосту

Згода (бланк)