ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Вартість навчання  за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на контракт) на 2024/2025 навчальний рік:

 

 

Вартість навчання  у  ННІ ЕЕЕ НТУ«ХПІ» за семестр, грн.

Денна форма Заочна форма
Бакалавр Магістр Бакалавр Магістр
9930 12350 5880 7390

 

В НТУ “ХПІ” діє прогресивна шкала формування суми для сплати за навчання, тобто сума є різна для кожного року навчання.

Сплата за навчання може здійснюватись як за весь строк навчання, так і за кожен навчальний рік окремо, або за кожен окремий семестр або у формі розстрочки семестрового платежу частинами протягом семестру.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Студенти, що навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб і демонструють протягом першого року навчання високі академічні досягнення, можуть претендувати на переведення з контрактної форму на бюджетну форму навчання за наявності вакантних бюджетних місць на конкурсній основі.