Зміна джерела фінансування

Переведення здобувача вищої освіти Університету, який навчається за Договором або за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) на навчання за рахунок державного замовлення (бюджет) можливе за умови наявності вакантного бюджетного місця за відповідною спеціальністю.

Директорат інституту формує рейтинг за відповідною спеціальністю здобувачів вищої освіти з урахуванням академічних досягнень кожного з них за попередній період.

Здобувач вищої освіти, який претендує на вакантне місце державного замовлення, подає до  дирекції інституту  заяву про переведення здобувача на бюджетну форму навчання. Заява оформлюється студентом особисто від руки на бланку заяв, далі візується директором інституту та передається співробітнику дирекції для подальшого оформлення наказу.

Зразок заяви переведення з контракту на бюджет

Бланк заяви

 

Здобувачу вищої освіти, який навчався на бюджеті і який за підсумками семестрового контролю має академічну неуспішність за кількома навчальними дисциплінами, з урахуванням його досягнень у дослідницькій, науковій, громадській, спортивній та соціально-культурній діяльності інституту та університету може бути надана пропозиція про його переведення на контракт, за умови ліквідації академічної неуспішності до початку наступного семестрового контролю.

Переведення здійснюється за  згодою студента на підставі заяви, яка потім предеається до дирекції для подальшої підготовки наказу про переведення.

 

Зразок заяви переведення з бюджету на контракт

Бланк заяви