Енергетичне машинобудування

Результати опитування здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування” освітньої програми “Енергетика” у 2022/2023 н.р.

Результати опитування здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування” освітньої програми “Енергетика” у 2023/2024 н.р.

Підсумки опитування фокус-групи “Студенти магістратури” освітньо-наукової програми «Енергетика» НТУ «ХПІ» у 2022/23 н.р.

Підсумки опитування фокус-групи “Студенти магістратури” освітньо-наукової програми «Енергетика» НТУ «ХПІ» у 2023/24 н.р.

Результати опитування здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування” ОПП “Енергетика” у 2023/2024 н.р.

Результати опитування здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування” ОПП “Енергетика” у 2022/2023 н.р.

Результати опитування випускників  за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування” ОПП “Енергетика” у 2023/2024 н.р.

Результати опитування випускників за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування” ОПП “Енергетика” у 2022/2023 н.р.