Про кафедру

Завідуючий кафедрою “Електричні апарати”

БАЙДА Євген Івановичд.т.н., доцент

Кафедра “Електричні апарати” була створена в 1931 році при Харківському електротехнічному інституті (попередник НТУ “ХПІ”). Засновником, організатором і першим завідувачем кафедри був професор Вашура Борис Федорович, видатний фахівець в області електротехніки. Електричні апарати широко застосовуються в електроенергетиці, електротехніці, промисловості, транспорті, будівництві, космічній техніці і в побуті. Електричні апарати – пристрої, призначені для розподілу електроенергії (розподільні пристрої високої і низької напруги), комутації ланцюгів (вимикачі, кнопки, реле), управління електричними машинами, устаткуванням, побутовою технікою (магнітні пускачі, трансформатори, мікропроцесорні контролери, реле), захисту людини і електроустаткування від поразки струмом (пристрої захисного відключення, запобіжники), контролю параметрів в різних об’єктах (реле, датчики, перетворювачі), обмеження надструмів і наднапруги в електричних мережах (розрядники). 

В даний час кафедра проводить підготовку студентів на двох рівнях: бакалавр та магістр в галузі знань 14 – “Електрична інженерія”, за спеціальністю 141 – “Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка”, спеціалізації 141.07 – “Електричні апарати” та 141.08 – “Електропобутова техніка”, щорік приймаючи на перший курс 4 групи денної форми навчання та 2 групи студентів заочної форми навчання. Навчання проводиться на бюджетній і контрактній основах.

Кафедра є унікальною в області підготовки фахівців в області низьковольтного електроапаратобудування на території України. Підготовка кадрів вищої кваліфікації кафедра здійснює через аспірантуру за фахом “Електричні машини і апарати”. На базі кафедри “Електричні апарати” і родинних кафедр НТУ “ХПІ” діє Спеціалізована рада по захисту кандидатських і докторських дисертацій по відповідній спеціальності. Впродовж своєї історії кафедра плідно співробітничає з провідними електротехнічними підприємствами м. Харкова і країни.

Кафедра проводить Міжнародний симпозіум “ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ “ (SIEMA). Детальнішу інформацію стосовно Міжнародного симпозіуму SIEMA та умов участі у ньому можна отримати на сайті: web.kpi.kharkov.ua/siema.

Кафедра видає український науково-технічний журнал “ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА” і збірку наукових праць ВІСНИК НТУ “ХПІ”, які входять в перелік спеціалізованих видань ВАК України. Кафедра має матеріальну базу для проведення лабораторних і практичних занять по вивченню сучасних зразків електричних апаратів і побутової техніки, а також моделювання роботи цих пристроїв за допомогою комп’ютерних технологій. Володіючи потужним комп’ютерним центром, кафедра готує фахівців, що мають, окрім глибоких знань по електромеханіці, різносторонні знання в області комп’ютерної техніки і інформаційних технологій (офісні програми, CAD системи, системи комп’ютерної алгебри, мови програмування, комп’ютерних мереж передачі даних). Випускники кафедри мають попит і працюють на підприємствах, в проектних організаціях і дослідницьких інститутах електротехніки, енергетики, міського електротранспорту і фірмах м. Харкова і інших міст України.

      Наукові напрями

Основними науковими напрямами кафедри є: – розробка конструкцій і вузлів електричних апаратів і електропобутової техніки на базі розрахунків електромагнітних, електричних і теплових полів; – проектування електричних апаратів для різних галузей промисловості України; – розробка та проектування систем захисту електричних ланцюгів споживачів.

      Спеціалізації

      Електричні апарати;

•       Електропобутова техніка.

ЭБТ

Comments are closed.