ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Байда Євген Іванович

Завідувач кафедри, д.т.н., доцент

Наукові інтереси пов’язані з математичним моделюванням електромагнітних та теплових процесів в електричних апаратах.

E-mail: yevhen.baida@khpi.edu.ua

Google Scholar

 

 


Середа Олександр Григорович

д.т.н., доцент, професор

Наукові інтереси пов’язані з покращенням захисних характеристик автоматичних відмикачів.

E-mail: oleksandr.sereda@khpi.edu.ua

Google Scholar

 

 


Чепелюк1

Чепелюк Олександр Олександрович

к.т.н., доцент

Наукові та інженерні інтереси пов’язані з проблемами розробки, удосконалення та експлуатації електричних апаратів, питаннями електробезпеки.

E-mail: oleksandr.chepeliuk@khpi.edu.ua

Google Scholar

 

 


Гречко Олександр Михайлович

к.т.н., доцент

Наукові інтереси пов’язані з питаннями вдосконалення електромагнітних механізмів електричних апаратів, з сучасними адитивними технологіями, тривимірним моделюванням та друком на 3Д принтері.

E-mail: oleksandr.grechko@khpi.edu.ua

Google Scholar

 

 

 


Выровец1Вировець Сергій Валерійович

к.т.н., доцент 

Наукові інтереси пов’язані з застосуванням мікропроцесорної техніки в електричних апаратах та електропобутовій техніки.

E-mail: serhii.vyrovets@khpi.edu.ua

Google Scholar

 

 

 


  Король Олена Геннадіївна

  к.т.н.,  доцент

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням електромагнітних систем та схем керування вакуумними контакторами.

 E-mail: olena.korol@khpi.edu.ua

 

 

 

 


Литвиненко Вікторія Володимирівна

ст. викладач

Наукові інтереси пов’язані з покращенням захисних характеристик автоматичних відмикачів. 

E-mail: viktoriia.lytvynenko@khpi.edu.ua

Google Scholar

 

 

 


Лелюк Микола Анатолійович

к.т.н.,  доцент

Наукові інтереси пов’язані з розробкою та дослідженням вакуумних комутаційних апаратів.

E-mail: mykola.leliuk@khpi.edu.ua

Google Scholar

 

 

 

 


Варшамова1Варшамова Ірина Сергіївна

к.т.н.,  доцент

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням електричних розрядів у електричних відмикачах. 

E-mail: iryna.varshamova@khpi.edu.ua

Google Scholar

 

 

 


 Пантелят1Пантелят Михайло Гаррійович

к.ф-м.н.,  доцент

Наукові інтереси пов’язані з комп’ютерним моделюванням електромагнітних, теплових та механічних процесів в електротехнічному устаткуванні різноманітного призначення. 

E-mail: mykhailo.panteliat@khpi.edu.ua

Google Scholar

 

 


НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

Гаврюшенко Віктор Миколайович

завідувач навчальної лабораторії

 

 

 

 

 


Фомина Ольга Викторовна

Фоміна Ольга Вікторівна

майстер виробничого навчання

 

 

 

 

 


Злуніцина Наталя Ростиславівна

інженер І категорії

 

 

 

 

 

 


Третьяк Людмила Васильевна

Третяк Людмила Василівна

інженер I категорії

 

 

 

 

 


Жердева Галина Васильевна

Жердєва Галина Василівна

інженер I категорії