Про кафедру

gladky-f-fКурс технології жирів і спеціалізація в цій області існувала в Харківському технологічному інституті з дня його заснування. Самостійна кафедра технології жирів була організована в 1930 р. У 2004 році на кафедрі технології жирів відкрита спеціальність «Технологія бродильних виробництв і виноробства». У 2011 році наказом ректора НТУ «ХПІ» кафедра технології жирів перейменована в кафедру технології жирів та продуктів бродіння.

З 1979 року по теперішній час завідує кафедрою доктор технічних наук, професор Федір Федорович Гладкий.

Успішно функціонує аспірантура.

Кафедра займає площу близько 750м2 в технічному корпусі на другому і третьому поверхах. На кафедрі є спеціалізовані навчальні та наукові хімічні лабораторії, фізико-хімічна лабораторія, комп’ютерний клас, навчальна аудиторія, мікробіологічна лабораторія, оснащені технічними засобами навчання. У складі кафедри 3 доктори наук, 7 професорів.

Випускники кафедри отримують вищу освіту за спецiальнiстю 181 «Харчові технології» і спеціалiзацiями «Технології жирів, жирозамінників та ефірних масел» та «Технології продуктів бродіння і виноробства» (магістр).

Розвиток наукових досліджень в галузі хімії і технології жирів, а також в області бродильних виробництв дає можливість готувати фахівців високої кваліфікації.

Результати досліджень, виконаних на кафедрі, узагальнення досвіду роботи промисловості лягли в основу підручників, навчальних посібників і монографій, написаних проф. Б.Н. Тютюнниковим особисто і в співавторстві, його учнями і послідовниками.