Бакалаври

121 «Інженерія програмного забезпечення»

Спеціальна (фахова) підготовка
Основи програмування
Основи інженерії програмного забезпечення
Архітектура ЕОМ та операційні системи
Теорія алгоритмів
Теорія ймовірності та математична статистика
Моделі та структури даних
Об’єктно-орієнтоване програмування
Комп’ютерні мережі
Математичні моделі та аналіз систем
Комп’ютерна математика
Основи веб-розробки
Проектування та розробка баз даних
Інженерія вимог до програмного забезпечення
CI/CD
Архітектура та проектування програмного забезпечення
Якість, тестування та підтримка програмного забезпечення
Основи кібербезпеки
Теорія прийняття рішень
Науково-практичний семінар Інженерія програмного забезпечення
Моделювання та аналіз програмного забезпечення
Практичний семінар з математичних методів в інженерії програмного забезпечення
Системи штучного інтелекту
Основи управління проектами програмного забезпечення
Ознайомча практика в “Innovation Campus”
Проєкт (практика)
Переддипломна практика

122 «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи»

Спеціальна (фахова) підготовка
Алгоритмізація та програмування
Основи комп’ютерних наук та методів штучного інтелекту
Теорія ймовірності та математична статистика
Операційні системи
Алгоритми та структури даних
Дискретна математика
Чисельні методи
Дослідження операцій
Бази даних
Об’єктно-орієнтоване програмування
Комп’ютерні мережі
Основи веб-розробки
Методи бізнес-аналізу для управління вимогами
Розподілені обчислення та хмарні сервіси
Архітектура та проектування програмного забезпечення
Якість, тестування та підтримка програмного забезпечення
Основи кібербезпеки
Теорія прийняття рішень
Математичне моделювання та аналіз систем
Методи обчислювального інтелекту
Інтелектуальні системи управління та бази знань
Інтелектуальний аналіз даних
Управління ІТ-проектами
Ознайомча практика в “Innovation Campus”
Проєкт (практика)
Переддипломна практика