Спеціальності

Фундаментальна підготовка ІТ-фахівців за найбільш популярними спеціальностями на всіх рівнях вищої освіти! Освітні програми у сферах проєктування, розробки та тестування програмного забезпечення, розробці програмного забезпечення, заснованого на штучному інтелекті.

Спеціальності

Бакалаврiат

Магістратура

Аспiрантура 122 «Комп’ютерні науки»

ОП «Інженерія програмного забезпечення»

Інженерія програмного забезпечення – це освітня програма спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», яка передбачає підготовку фахівців з проектування, розробки, конструювання та тестування програмного забезпечення.

Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних світових університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій з розробки та впровадження програмного забезпечення.

Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних ставити і розв’язувати завдання, що повя’зані з розробкою, супроводженням та тестуванням програмного забезпечення.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС)»

ОП «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи»

Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи – це освітня програма спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», яка передбачає підготовку фахівців з розробки програмного забезпечення, заснованого на штучному інтелекті.

Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних світових університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій з розробки та впровадження інтелектуальних систем.

Метою освітньої програми є підготовка фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук та інтелектуальних систем.