Спеціальності

ОП «Програмне забезпечення інформаційних систем»
Програмне забезпечення інформаційних систем – це конкурсна пропозиція 126 «Інформаційні системи та технології», яка передбачає підготовку фахівців по роботі з інформаційними системами і технологіями, містить блок дисциплін blockchain та розподілених программних систем. Навчальна програма була розроблена на основі взаємодії кафедри ПІІТУ з провідними європейськими вузами Франції, Італії, Німеччини, Швеції, Ліхтенштейну, Норвегії, Словенії і Литви в рамках міжнародного проекту MASTIS.
Про конкурсну пропозицію:
Метою конкурсної пропозиції є підготовка фахівців з розробки і супроводу інформаційних систем і технологій різного призначення.

Базові дисципліни з інформаційних технологій: «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи», «Основи веб-технологій», «Проектування баз даних», «Технології розробки веб-орієнтованих систем», «Основи проектування інформаційних систем», «Мережеві технології»,« Адміністрування інформаційних систем», «Основи безпеки інформаційних систем»,« Програмування веб-додатків». Дисципліни блоку Вlockchain: «Основи блокчейн», «Основи криптографії та криптоаналізу», «Смарт-контракти», «Платформи блокчейн і екосистеми блокчейн».
Базові дисципліни з прикладної математики: «Математичний аналіз», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Алгоритми і структури даних», «Комп'ютерна математика», «Методи обробки інформації», «Методи оптимізації», «Теорія прийняття рішень».

Після закінчення бакалаврату випускники працюють на посадах розробників і тестувальників ПЗ (Junior Developer, Junior QA).

Кваліфікація: бакалавр інформаційних систем та технологій

Список Дисциплін

Моделювання складних систем
ОП «Інженерія програмного забезпечення»

Інженерія програмного забезпечення – це конкурсна пропозиція 121 «Інженерія програмного забезпечення», яка передбачає підготовку фахівців з проектування, розробки, конструювання та тестування програмного забезпечення. Навчальні плани конкурсної пропозиції складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Про конкурсну пропозицію:
Метою конкурсної пропозиції є підготовка спеціалістів з інженерії програмного забезпечення для різних предметних областей.

Базові дисципліни з інформаційних технологій: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи», «Проектування баз даних», «Технології розробки веб-орієнтованих систем», «Мережеві технології», «Технології розробки мобільних систем», «Програмування на Java Script, Java EE, .NET», «Безпека програми і даних», «Якість ПЗ», «Знаннє-орієнтоване ПЗ», «Архітектура та проектування ПЗ», «Моделювання та аналіз ПЗ», «Управління проектами програмної інженерії».
Базові дисципліни з прикладної математики для програмної інженерії: «Дискретна математика», «Алгоритми і структура даних», «Чисельні методи», «Теорія ймовірності і математична статистика», «Методи обробки інформації», «Методи оптимізації», «Теорія прийняття рішень».

Після закінчення бакалаврату випускники працюють на посадах розробників та тестувальників ПЗ (Junior Developer, Junior QA).

Кваліфікація: бакалавр інженерії програмного забезпечення.

ОП «Комп'ютерні науки та інтелектуальні системи»

Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи – це конкурсна пропозиція спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», яка передбачає підготовку фахівців з розробки інформаційних технологій для управління складними системами та процесами різного призначення на основі штучного інтелекту. Навчальні плани конкурсної пропозиції складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Про конкурсну пропозицію:
Метою конкурсної пропозиції є підготовка спеціалістів з розробки інформаційних технологій підтримки прийняття рішень для різних областей та рівнів управління.

Базові дисципліни з інформаційних технологій: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи», «Проектування баз даних», «Мережеві технології», «Веб-технології», «Програмування на Java Script, Java EE, .NET», «Безпека програми і даних»,
«Якість і тестування ПЗ», «Проектування інформаційних систем», «Управління ІТ-проектами».
Базові дисципліни з прикладної математики та штучного інтелекту: «Теорія ймовірності та математична статистика», «Моделювання систем», «Методи обробки інформації», «Представлення знань в інтелектуальних системах», «Системи штучного інтелекту», «Інтелектуальний аналіз даних», «Теорія прийняття рішень».
Після закінчення бакалаврату випускники працюють на посадах розробників та тестувальників ПЗ (Junior Developer, Junior QA).

Кваліфікація: бакалавр комп’ютерних наук.