Магістр

Освітній рівень “Магістр”

ОП «Інженерія програмного забезпечення»

Інженерія програмного забезпечення – це освітня програма зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», спрямована на формування компетенцій з проектування, конструювання та тестування програмних систем в області веб-розробки, розробки сховищ даних, інтелектуального аналізу даних, комп’ютерних ігор тощо.

Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів з проектування, розробки і дослідження програмних систем для різних предметних областей.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

ОП «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи»

Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи – це освітня програма спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», яка передбачає орієнтацію на інтелектуальні системи.

Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних світових університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми у галузі комп’ютерних наук  та інтелектуальних систем  при здійсненні  професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень з елементами наукової новизни та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

IT_MastersDegree