Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Кафедра «Автоматика та управління в технічних системах» проводить набір абітурієнтів на перший курс за спеціальністю 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” (освітня траєкторія “Комп’ютеризовані системи управління і автоматика”).

Випускники спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» — це фахівці-розробники широкого профілю, підготовлені до роботи в таких напрямках:

  • пристрої автоматики і обчислювальної техніки на базі сучасних електронних, мікроелектронних і мікропроцесорних елементів і комплектів вітчизняного і зарубіжного виконання
  • аналіз і синтез складних і автономних схем автоматичного управління, в тому числі комп’ютерних систем, побудованих на базі мікропроцесорів і мікро-ЕОМ
  • системи контролю та управління об’єктами і процесами на відстані через спеціальні канали зв’язку
  • діагностика роботи цифрових пристроїв і систем управління
  • розробка та експлуатація систем з числовим програмним управлінням технічними засобами в автоматизованих системах управління технологічними процесами

Кафедра має великий науковий і інженерний потенціал, має сучасну матеріальну базу, веде наукові дослідження в декількох перспективних напрямах за профілем спеціальності, що дозволяє залучати студентів до інженерної та наукової діяльності вже на ранніх стадіях навчання. Кращим із студентів надається можливість почати кар’єру в науці і продовжити навчання в аспірантурі.

Фахівці, які закінчують спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» , мають високий рейтинг серед роботодавців як в місті Харкові, так і по всій Україні. Вони не мають проблем з працевлаштуванням як на державних підприємствах, так і на підприємствах інших форм власності, що працюють в області розробки, впровадження та супроводу засобів автоматики, обчислювальної техніки та систем керування. Особливим попитом випускники користуються на підприємствах що займаються розробкою комп’ютерної, мікропроцесорної техніки, систем зв’язку, програмно-апаратних комплексів, пов’язаних з обробкою і передачею інформації.


Структурно-логічна схема освітньої програми (бакалавр)

Структурно-логічна схема включає в себе повний перелік дисциплін, які вивчаються за освітньою програмою підготовки бакалаврів, зокрема, за освітньою траєкторією “Комп’ютеризовані системи управління і автоматика”. Для деяких вибіркових компонент вказані конкретні пропозиції, але студент може обрати іншу дисципліну з каталогу. Пояснення до умовних позначень наведені нижче. Натисніть на зображення, аби збільшити його.

Структурно-логічна схема освітньої програми (магістр)

Структурно-логічна схема включає в себе повний перелік дисциплін, які вивчаються за освітньою програмою підготовки магістрів. Пояснення до умовних позначень наведені нижче. Натисніть на зображення, аби збільшити його.


Умовні позначення на схемі та додаткові роз’яснення: