Історія появи і розвитку кафедри

Кафедра “Автоматика та управління в технічних системах” (первинна назва кафедри “Автоматика і телемеханіка”) виділилася в самостійну одиницю в 1948 році з кафедри “Електричні апарати”. Першим завідувачем кафедри став к.т.н. доцент Ступель Ф.А.. Пізніше кафедрою завідували к.т.н., доцент Суєтін О.Н. (1949-1974 рр.), заслужений працівник вищої школи України , д.т.н., професор Воронов В.Г. (1974-1999 рр.).З вересня 1999 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначений к.т.н., Качанов П.О.

history02-600

У різний час на кафедрі працювали видатні вчені і педагоги д.т.н., проф. Прокоф’єв В.Е., д.т.н., проф. Раісов Ю.А., д.т.н., проф. Богатиренко И.И., д.т.н., проф. Володченко Г.С., проф. Полуляк К.С., к.т.н., доцент Перепелкин С.Р.; к.т.н., доцент Єгоров А.Е., к.т.н., доцент Азаров Г.Н., к.т.н., доцент Пржисмендо М.М..Тривалий час працювали викладачами кафедри Ляхов Ф.Я., Фесенко В.Д., Солощук А.М., Фик Я.З., Ізотов В.Н. та інші.

history01-600

Кафедра випустила близько 3000 фахівців, брала активну участь у перепідготовці фахівців в рамках ФПК і курсів ІТП. Наші випускники працюють на підприємствах приладобудівного і машинобудівного комплексів, обчислювальних центрах, підприємствах з ремонту та обслуговування електронної техніки, фінансових та банківських структурах, в рекреаційно-відновлювальних комплексах та інших медичних установах. Протягом багатьох років кафедра підтримує зв’язки з університетами з далекого і ближнього зарубіжжя. Кафедрою підготовлені магістри і кандидати наук для таких країн, як Польща, Болгарія, Угорщина, Німеччина, В’єтнам, Китай, Індія, Афганістан, Марокко, Колумбія, Конго, Сирія, Куба, Перу. Кафедра підтримує зв’язки з Ханойським політехнічним університетом, Вищою технічною школою (м.Брно), Делійським технологічним інститутом.

history03-500

Серед випускників нашої кафедри різних років були: д.т.н., проф., Директор інституту безпеки та надійності технологічних систем М.А.Ястребенський, д.т.н., проф., проректор Одеського політехнічного університету В.Е. Прокоф’єв, к.т.н., проф., проректор ХДПУ В.А. Кравець, д.т.н., проф., лауреат Державної премії, завідувач кафедри ІІТ ХДПУ К.И. Диденко, д.т.н., проф. ХГПУ, лауреат Державної премії Л.М.Любчик; д.т.н., проф., заведувач кафедрою Сумського техничного университету Г.С. Володченко, д.т.н., проф., завідувач кафедри Харківського автомобільно-дорожнього технічного університету
К.И.Богатиренко, д.т.н., проф., завідувач кафедри Київського міжнародного університету цивільної авіації
А.А.Тунік, д.т.н., проф., завідувач кафедри Харківської державної академії залізничного транспорту Г.І. Загарій, к.т.н., заст. головного констуктора АТ “Хартрон” В.В.Новіков, к.т.н, заст. директора НДІ “Монокристал” П.Е.Стадник, д.т.н., проф., зав.лаб. ИПУ АНРФ В.Ю.Кнеллер,Міністр науки і освіти Республіки Конго Окомбі Саліса Андре, д.т.н., проф. Познанського університету З. Домбровски.

history04-500

Кафедра “Автоматика і телемеханіка” була організована в 1948-49 навчальних роках у складі електромеханічного факультету Харківського електротехнічного інституту (ХЕТІ). Організаторами кафедри були професор кафедри електричних апаратів Б.Ф.Вашура і доцент тієї ж кафедри Ф.А.Ступель, який і став першим завідувачем кафедри.

З кінця 1949 і до 1974 р. кафедрою завідував доцент Олег Миколайович Суєтін, який після відтворення Харківської електротехнічної школи (ХЕШ) і поділу електротехнічного факультету на електромашинобудівний (ЕМС) і електроенергетичний (ЕЕ) факультети, одночасно був деканом електроенергетичного факультету аж до створення в 1961 р. самостійного факультету “Автоматика та приладобудування” (АП).З 1953 по 1961 р. кафедра АіТ була у складі ЕЕ факультету. Першими студентами цієї кафедри стали студенти електромеханічного факультету 1946 р., в кількості близько 30 осіб. З різних причин до випуску в 1951 р. дійшло 16 чол., що в той час вважалося цілком нормальним явищем. Загальноінженерну підготовку на перших трьох курсах вели заслужені діячі науки, творці відповідних наукових напрямів професора Ержечка В.С., Геронімус Я.Л., Ренке Н.А., Костюк Д.І., (деталі машин, ТШ), доц. Сукачов А.П., Стахов В.В. (ТОЕ), проф. Штурман Г.С., Рогачов М.С., (електричні машини), проф. Аронов, Клемин В.А. (Електропривод), Башура Б.Ф., Бару І.І. (електричні апарати). Спеціальну підготовку на старших курсах вели доценти Суєтін О.Н., Ступель Ф.А. (Всі спецкурси з автоматики), доц. Куліков B.P. (Телемеханіка), доц. Вайнер А.Л., Флору В.І. (ТВН), проф. Матвеев А.Л. (Електричні станції, мережі та системи), доц. Федоров А.Б. (Електровимірювання, світлотехніка), Лейкин А.Я. (Радіотехніка).

history05-500

На етапі переддипломної практики та дипломного проектування студентами керували академік АН СРСР Ципкін Я.З., чл. кор. АН СРСР Сотсков Б.С., проф. Агейкін Д.І. (ИАТ АН СРСР). У першому випуску кафедри з 16 випускників (з них 8 фронтовиків) 11 отримали дипломи з відзнакою. Із дня організації кафедри і до 1987 р. беззмінною завідуючої лабораторією була інженер Тарловська І.М. З 1953 до 1974 р. під керівництвом доцентів О.Н. Суєтіна і Ф.А. Ступеля, а з 1974 р. і до 1993 р. під керівництвом проф. В.Г. Воронова при кафедрі працювала потужна науково-дослідна лабораторія, яка зробила значний внесок у розвиток окремих галузей промисловості (авіація, електроніка, папероробна промисловість і т.д.). В її стінах виросла ціла плеяда вчених (доктор технічних наук Б.Е. Прокоф’єв, Ю.А.Раісов, Л.В. Дербунович, кандидати технічних наук Б.А. Фурман, М.Г. Рохман, Б.Н. Ізотов, М.Е. Гунбін, А.І. Гапон, В.І. Доценко), які не тільки “рухали” науку вперед, але і приділяли багато часу підготовці випускників кафедри, ставши в кінці-кінців професорами і доцентами кафедри. Багато років свого життя віддали навчанню студентів випускники кафедри Ф.Я. Ляхов, В.П. Дякін, Б.І. Піскляров, М.М. Пржісмендо, Я.3. Фік, Т.Г. Ходько, В.А. Звєрєв, Ф.Ф. Домнін, А.М. Субота, О.П. Алексєєва, Є.К. Альохіна, М.М. Соколов та ін. Деякі з них досі трудяться в нашому Університеті та інших ВНЗ України та СНД.

У 80х-90х роках кафедра підготувала та випустила велику кількість студентів-іноземців (Китай, В’єтнам, Польща, Німеччина, Румунія, Угорщина, Індія), які успішно працюють в області автоматизації виробничих процесів і вважаються висококваліфікованими фахівцями. Понад 1500 випускників кафедри успішно працювали і працюють в різних галузях науки і промисловості високо несучи звання і авторитет випускника кафедри АУТС.