Публікації кафедри

Навчальні посібники:

Датчики в біотехнічних системахbook04-200

Автор: Мащенко Тетяна Георгівна
Видавництво: Видавничий центр НТУ “ХПІ”
Рік видання: 2003
Тип: Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальностями ” Біотехнічні та медичні апарати і системи”, ” Системи управління і автоматики”
Характеристики: 224 с., 133 ил., 9 табл., 15 бібліогр. найм.
Опис: Описано сучасні види ультразвукової, Рентгенохірургічне, ендоскопічної апаратури, а також прилади та апарати для функціональної діагностики, принципи їх роботи і експлуатації. Розглянуто характеристики різних датчиків, запропоновані схемні рішення, дано розрахункові співвідношення і оцінена чутливість цих датчиків.
Призначено для студентів спеціальностей “Біотехнічні та медичні апарати і системи”, “Системи управління і автоматики”, а також для студентів інших спеціальностей. Може бути корисним аспірантам і інженерам, які працюють в галузі розробки та експлуатації систем управління і автоматики, медичної діагностики.

Основи теорії інформації та управлінняbook03-200

Авторы: Качанов Петро Олексійович, Горбачов Віктор Васильович
Видавництво: Видавничий центр НТУ “ХПІ”
Рік видання: 2005
Тип: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів
Характеристики: 368 с., 110 ил., 4 табл., 42 бібліогр. найм.
Опис: Книга являє собою навчальний посібник з курсу “Теорія інформації”, що читається для студентів технічних спеціальностей. У ній розглядаються основні положення теорії інформації та управління . Управління представляється як процес цілеспрямованого обміну інформацією між об’єктами за допомогою систем ( мереж) передачі даних.
Поряд з традиційним підходом до викладу теорії інформації розвиваються сучасні інформаційні технології в області систем сигналів , завадостійкого кодування та захисту інформації від помилок. У цьому зв’язку посібник, призначений в основному для студентів старших курсів, може бути рекомендовано аспірантам і науковим співробітникам відповідних спеціальностей .

Елементи та пристрої автоматики і систем управлінняbook02-200

Автор: Мащенко Тетяна Георгівна
Видавництво: Видавничий центр НТУ “ХПІ”
Рік видання: 2006
Тип: Навчальний посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю “Системи управління і автоматики”
Характеристики: 192 с., 99 ил., 15 бібліогр. найм.
Опис: Наведено класифікацію елементів і пристроїв автоматики і систем управління відповідно до виконуваними функціями, дані короткі відомості з фізичних основ роботи елементів і основним вимірювальним схемами, описані комутаційні елементи систем. Розглянуто характеристики різних датчиків, запропоновані схемні рішення, дано розрахункові співвідношення і оцінена чутливість цих датчиків.
Призначено для студентів спеціальності “Системи управління і автоматики” денної та заочної форм навчання. Може бути корисним аспірантам і інженерам, які працюють в галузі розробки та експлуатації систем управління та автоматики.

Мікропроцесори : архітектура та програмування операційbook05-200

Автор: Тройніков Валентин Семенович
Видавництво: Видавничий центр НТУ “ХПІ”
Рік видання: 2006
Тип: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів
Характеристики: 256 с., 45 ил., 12 табл., 14 бібліогр. найм.
Опис: Даються початкові відомості про архітектуру мікропроцесорів: магістралях, пам’яті, обміні даними з зовнішніми пристроями, переривання. Висвітлюються методи вирішення типових завдань, таких як розгалуження програм, види циклів, пересилання даних, багатобайтові додавання і віднімання, контроль виходу за допустимий діапазон при операціях з числами без знака і зі знаком, множення, ділення та ін.
Призначено для студентів спеціальності “Системи управління і автоматики”. Може бути корисно для фахівців, що займаються проектуванням мікропроцесорних систем.

Мікропроцесори : архітектура та програмування операційbook01-200

Автор: Тройніков Валентин Семенович
Видавництво: Видавничий центр НТУ “ХПІ”
Рік видання: 2011
Тип: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів, 2-е видання, перероблене і доповнене
Характеристики: 292 с., 45 ил., 12 табл., 14 бібліогр. найм.
Опис: Даються початкові відомості про архітектуру мікропроцесорів: магістралях, пам’яті, обміні даними з зовнішніми пристроями, переривання. Висвітлюються методи вирішення типових завдань, таких як розгалуження програм, види циклів, пересилання даних, багатобайтові додавання і віднімання, контроль виходу за допустимий діапазон при операціях з числами без знака і зі знаком, множення, ділення та ін.
Призначено для студентів спеціальності “Системи управління і автоматики”. Може бути корисно для фахівців, що займаються проектуванням мікропроцесорних систем.