Випускні спеціальності

Кафедра проводить підготовку фахівців за наступними спеціальностями:
Важливо знати!
Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 16 грудня 2022 р., якою внесено зміни до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” було змінено на 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”. Якщо в якомусь описі або переліку зустрінете згадку про спеціальність 151, не хвилюйтеся: заміна старого шифру та назви в усіх місцях потребує часу і може тривати протягом поточного року. Просто пам’ятайте: під 151 розуміється спеціальність 174.

Навчання бакалаврів та магістрів за спеціальністю 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” здійснюється відповідно до освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Ця програма розроблена для студентів, які прагнуть стати спеціалістами в галузі автоматизації технологічних та виробничих процесів з використанням найсучасніших інформаційних та комп’ютерних технологій. Головною перевагою програми є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала поряд з набуттям практичних знань і навичок з використання сучасної комп’ютерної техніки і електронних компонентів, різних мов програмування і необхідного професійного інструментарію.

Спеціальність 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” поділяється на декілька освітніх траєкторій (спеціалізацій). Наша кафедра здійснює підготовку за освітньою траєкторією “Комп’ютеризовані системи управління і автоматики”. Підготовку за освітньою траєкторією “Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування” здійснює кафедра «Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу».

Прийом на навчання бакалаврів за спеціальністю 174 здійснюється на конкурсну пропозицію «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (БАКАЛАВР). Прийом на навчання магістрів за спеціальністю 174 здійснюється на конкурсну пропозицію «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (МАГІСТР). Перейдіть за запропонованими посиланнями на порталі vstup.kpi.kharkov.ua для того, щоб дізнатися перелік необхідних документів, строки їх подання та контактні дані приймальної комісії ННІ КМПФМ.

Навчання бакалаврів за спеціальністю 172 “Електронні комунікації та радіотехніка” здійснюється відповідно до освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка». Ця програма призначена для підготовки фахівців, які здійснюють розробку методів і засобів обробки, зберігання та обміну інформації на відстані із застосуванням сучасних телекомунікаційних технологій, для контролю і керування машинами, механізмами та технологічними процесами в електронному, медичному обладнанні, вимірювальних пристроях та системах. Головною перевагою програми є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала поряд з набуттям практичних знань і навичок з використання сучасної комп’ютерної техніки і компонентів телекомунікаційних систем, різних мов програмування і необхідного професійного інструментарію.

Спеціальність 172 “Електронні комунікації та радіотехніка” поділяється на декілька освітніх траєкторій (спеціалізацій). Наша кафедра здійснює підготовку за освітньою траєкторією “Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах”. Підготовку за іншими освітніми траєкторіями здійснює кафедра «Системи інформації».

Наразі прийом на навчання бакалаврів та магістрів здійснюється тільки на конкурсну пропозицію «МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», навчання за якою здійснює кафедра «Системи інформації». Проте найдосвідченіші фахівці нашої кафедри у галузі комп’ютеризованих телекомунікаційних систем та технологій здійснюють фахову підготовку за рядом дисциплін для бакалаврів та магістрів, які навчаються за спеціальністю 172.