Навчальний процес

Навчальні плани, що пропонуються кафедрою, передбачають глибоку теоретичну і практичну підготовку в наступних галузях знань:

 • вища математика
 • фізика
 • інформатика (операційні системи, текстові редактори, електронні таблиці, бази даних, менеджери презентацій) відповідно до вимог міжнародного сертифікату комп’ютерної грамотності ECDL
 • теорія електричних і магнітних кіл
 • аналогова і цифрова мікро- та наноелектроніка
 • програмування мовами високого рівня: С, С++, С#, Java, Python
 • розробка математичних і функціональних моделей , обробка великих масивів даних (Big Data) за допомогою пакетів Matlab, Scilab, R Studio
 • мікропроцесорна техніка і програмування мовами С та асемблерів
 • цифрова обробка сигналів та зображень
 • системи управління базами даних
 • оцінка та забезпечення надійності технічних систем, технічне діагностування
 • комп’ютерна графіка
 • теорія цифрових автоматів та методи розробки програмованих логічних інтегральних схем за допомогою мови VHDL
 • системи автоматизованого проектування електронної апаратури
 • програмовані контролери і спеціалізовані мікропроцесори, промислова автоматизація і SCADA‐системи

Крім того, студенти спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматики» отримують поглиблені знання в області теорії автоматичного управління складних оптимальних, адаптивних і самоналагоджувальних систем, систем збору, обробки і передачі інформації, а студенти спеціальності «Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах» — в області теорії інформації та кодування, криптографії та захисту даних, методів розробки та експлуатації систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіо-, радіо-релейними та кабельними лініями зв’язку, локальних та глобальних комп’ютерних мереж, основ маршрутизації та адміністрування телекомунікаційних мереж, хмарних технологій та віддаленої обробки даних, особливості розробки та експлуатації мультисервісних мереж стільникового зв’язку 3-го та наступних поколінь.

Заняття проходять в сучасних лабораторіях і комп’ютерних класах, на спеціалізованих макетних та випробувальних стендах, що побудовані на базі сучасних мікроконтролерів та інтегральних мікросхем, що программуються.

jn
Закритий налагоджувальний комплекс ML-1 на базі МК Atmel AVR ATmega128
Відкритий налагоджувальний комплекс на базі МК Atmel AVR ATmega16
Відкритий налагоджувальний комплекс на базі МК Atmel AVR ATmega16
Сучасні методи та засоби телекомунікацій студенти вивчають у навчально-дослідній лабораторії телекомунікаційних систем на обладнанні фірми Iskratel (Словенія), встановленому “СП Моніс”.
Студенти вивчають роботу цифрової станції передачі (АТС надана фирмою Monis)
Студенти вивчають роботу цифрової станції передачі (АТС надана фирмою Monis)

Спеціалісти, яких випускає наша кафедра, особливо користуються попитом на підприємствах, що розробляють комп’ютерну та мікропроцесорну техніку, системи зв’язку, займаються обробкою та передачею інформації.

Найкращі студенти мають змогу продовжити навчання за програмами навчання магістрів та можуть бути запрошені до навчання в аспірантурі для започаткування наукової кар’єри.