ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Форма доповіді:
Усна (мультимедійна презентація) тривалістю до 10 хвилин.

Публікація матеріалів: 

Викладачі та вчителі беруть участь в конференції в якості керівників наукових робіт студентів та школярів. Для вчителів участь в конференції надає можливість отримати сертифікат підвищення кваліфікації (7,5 годин – близько 0,25 кредита ECTS).

Школярі та студенти отримють сертифікат, який підтверджує участь у конференції.

Всі автори на початку конференції отримають електронний збірник матеріалів конференції на вказану в «Заявці на участь» електронну адресу.

Електронні версії матеріалів після завершення конференції будуть також доступні на сайті конференції (сторінка “Матеріали конференцій“).

Всі матеріали конференції мають унікальний ідентифікатор ISSN.