ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

До друку представити тези обсягом 1-2 повні сторінки, набрані в текстовому редакторі MS Word (*.doc, *.docx), розмір аркушу А-5, шрифт – Times New Roman, розмір 10 пт, інтервал – одинарний.
Параметри сторінки (поля): верхнє, ліве та праве – 20 мм, нижнє – 22 мм.
На першому рядку посередині – назва доповіді, надрукована великими літерами (шрифт: розміром 12 пт, напівжирний).
Наступний рядок посередині – повна назва ЗВО (шрифт: розміром 12 пт, напівжирний, курсив).
Далі вказати авторів доповіді:
Студент(и)/школяр(і): посередині Ст. (ініціали, прізвище) (шрифт: розміром 12 пт, напівжирний, курсив).
Керівник(и): на наступному рядку посередині Кер. (ініціали, прізвище) (шрифт: розміром 12 пт, напівжирний, курсив).
Нижче (через інтервал 12 пт) друкується основний текст доповіді (шрифт: Times New Roman, розміром 10 пт, інтервал – одинарний).
Формули набирати в редакторі формул, розташовувати посередині рядку. Рисунки та графіки розміщувати в тексті.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ надати після основного тексту, оформити за прикладом:
Стаття у журналі: Яцків Я.С., Радченко А. І. Про ефективність видання наукових журналів в Україні. Вісн. НАН України. 2012. № 6. С. 62–67;
Тези доповіді: Скальський В. Р. Становлення методу акустичної емісії в установах Західного наукового центру. Теорія і практика раціон. проектування, виготовлення і експлуатації машинобуд. конструкцій: Праці 2 міжнар. наук.-техн. конф. (Львів,11–13 лист. 2010). Львів, 2010. С. 9–10.;
Електронний ресурс: Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ, 2007. URL:http://www.nas.gov.ua/publications (дата звернення: 19.03.2014).
Книга: Федорова Л.Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у Наддніпрянській Україні. 1870-ті — 1910-ті рр. Київ, 2013. 373 с.