НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прикладна та теоретична фізика

Демонстрації фізичних явищ та процесів (STEM Experience)

Комп’ютерне моделювання фізичних явищ та процесів

Історії фізики та винаходів

Інженерні науки