ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ МАТЕРІАЛІВ

  1. Зміст матеріалів має відповідати тематиці конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА ЇХ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
  2. Обов’язковою є структуризація матеріалів – розподіл на розділи:
  • Вступ
  • Загальна частина
  • Висновки
  1. Список джерел необхідно оформити відповідно до вимог:

1) список надати після основного тексту;
2) список оформити за прикладом:

Стаття у журналі: Яцків Я.С., Радченко А. І. Про ефективність видання наукових журналів в Україні. Вісн. НАН України. 2012. № 6. С. 62–67;

Тези доповіді: Скальський В. Р. Становлення методу акустичної емісії в установах Західного наукового центру. Теорія і практика раціон. проектування, виготовлення і експлуатації машинобуд. конструкцій: Праці 2 міжнар. наук.-техн. конф. (Львів,11–13 лист. 2010). Львів, 2010. С. 9–10.;

Електронний ресурс: Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ, 2007. URL:http://www.nas.gov.ua/publications (дата звернення: 19.03.2014).

Книга: Федорова Л.Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у Наддніпрянській Україні. 1870-ті — 1910-ті рр. Київ, 2013. 373 с.