Мірошниченко Денис Вікторович

Профіль
Scopus
Web of Science

Scholar
ID ORCID

 

Освіта
Закінчив у 2002 р. НТУ «ХПІ» за фахом «Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів» та здобув кваліфікацію інженера-хіміка-дослідника.
В 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
В 2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Науковий ступінь
Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.07.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів (2006), «Оптимізація реакційної здатності як інтегрального показника якості коксу».
Доктор технічних наук зі спеціальності 05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів (2017), «Розвиток теорії і практики використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу».
Вчене звання
Професор зі спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія (2019).
Державні нагороди: лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2010), лауреат премії Президента України для молодих вчених (2018).
Характеристика діяльності, основні напрямки наукових досліджень
 Керівник наукової школи «Хімія і технологія коксохімічного виробництва і переробки твердих, рідких і газових горючих копалин» НТУ «ХПІ», безпосередньо займається розробкою та впровадженням методів оцінки та підвищення виходу та якості доменного коксу та хімічних продуктів коксування у науково-дослідних, проектних та  коксохімічних підприємствах Харківської області та України, а також оцінкою якості нафти та газового конденсату з родовищ Харківської області. Почесна грамота Київської районної ради м. Харкова (2005), диплом переможця другого обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2007), стипендіат іменної стипендії ХОДА для обдарованої молоді у галузі науки у номінації – технічні науки імені Георгія Федоровича Проскури (2009),  грамота Міністерства Промислової політики України (2010), грамота Департаменту науки і освіти ХОДА (2019). Мірошниченко Д.В. член наукової ради МОНУ у секції 8 «Технології видобутку та переробки корисних копалин» (м. Київ) та науково-технічної ради Міністерства енергетики України у секції «вугілля», член державних технічних комітетів зі стандартизації ТК-92 «Вугілля та продукти його переробки» (м. Київ) та ТК-12 «КОКС» (м. Харків); член Вченої ради Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та Державного підприємства «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут» ДП «УХІН» (м. Харків); член технічної ради Державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості» ДП «ГИПРОКОКС» (м. Харків); член редакційної колегії журналів CokeandChemistry» (Scopus), «Вуглехімічний журнал» (Copernicus), Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія: «Хімія, хімічна технологія та екологія»; співголова організаційного комітету I, II та III Міжнародних науково-технічних конференцій «Сучасні технології переробки пальних копалин» (м. Харків, 2018, 2019 та 2020 роки); член спеціальних вчених рад Д 26.062.09 та Д 64.822.01 з захисту дисертацій у Національному авіаційному університеті (м. Київ) та ДП «УХІН» (м. Харків); член президії Харківського обласного комітету Профспілки металургів та гірників України (м. Харків) та Центрального Комітету профспілки металургів та гірників України (м. Дніпро).Мірошниченко Д.В. приймає участь в дослідницькому проекті «ESTImationofcoalVALue-in-useintermsofCSRunderdifferentcarbonizationconditions (ESTIVAL)» в рамках Фонду досліджень вугілля та сталі Європейської комісії, а також є куратором у програмі ERASMUS+ зі Стамбульським технологічним університетом. Крім того, є науковим експертом міжнародної програми HORIZON 2020.
Лекційні курси
– Cинтез на базі горючих копалин;
– Класифікація горючих копалин;
– Сучасні технології переробки вуглеводневої сировини
Контакти
(057) – 707-68-83, +38-050-842-83-58
dvmir79@gmail.com