Вітаємо! доктора технічних наук, професора Щапова Павла Федоровича з отриманням диплома на відкриття «Явище пьезобіосінтеза в біологічних тканинах» виданого Російською академією природничих наук і з нагородженням пам’ятною медаллю академіка П.Л. Капіци.

Харківські вчені отримали визнання Російської академії наук за відкриття нового явища в галузі біофізики. Протягом трьох років група вчених, серед яких був д.т.н., професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Павло Федорович Щапов, професори Харківського НДІ загальної та невідкладної хірургії Академії медичних наук України В.В Бойко; П.М. Замятін; В.П Невзоров; Е.М. Климова, а також професор Харківського медичного університету В.І Жуков, досліджували проблему швидкого росту клітин при постійних навантаженнях. Результатом роботи стало відкриття ефекту, що пояснює ріст клітин при впливі постійних силових навантажень, який вони назвали явищем п’єзобіосинтезу.

Відкриття встановлює існування раніше невідомого явища синтезу хімічної речовини АТФ в клітинах під впливом слабких електричних потенціалів, обумовлених п’єзоелектричним ефектом рідкокристалічних структур клітинних мембран, механічно деформованих зовнішніми впливами.

Оскільки АТФ – джерело енергії для клітин біологічних тканин, що сприяє їхньому руху, росту, то ефект п’єзобіосінтезу пояснює явище росту клітин при впливі постійних силових навантажень

Відкритий ефект п’єзобіосінтезу по-різному проявляється у здорових і хворих клітин, що дозволяє на порядок підвищити чутливість методів ранньої діагностики онкологічних захворювань. Для цього достатньо виміряти п’єзобіопотенціал клітин при дії механічних навантажень (наприклад, помістивши зразок крові в центрифугу). П’єзобіопотенціал клітин клітинних мембран при наявності онкозахворювань перевищує норму в 10 разів. З цього випливає, що взявши зразок крові, можна в лабораторних умовах виміряти п’єзобіопотенціал клітин і виявити розвиток онкологічних захворювань на ранніх стадіях.

Wapov_diplom

Вчений НТУ «ХПІ» Павло Федорович Щапов займався плануванням і здійсненням вимірювальних експериментів з дослідження п’єзопотенціалів клітинних мембран при статичних і динамічних навантаженнях. Як зразки для досліджень були взяті клітини крові, печінки, сполучної тканини.

За результатами проведених вченими досліджень було отримано понад 15 патентів. В даний час ведеться робота по створенню переносної інформаційно-вимірювальної установки для експрес-діагностики онкозахворювань на гранично ранній стадії їх виникнення та розвитку.

Відкриття створює передумови для продовження досліджень енергетичних властивостей клітинних мембран.

З ініціативи Російської академії природничих наук вчені були нагороджені дипломами за відкриття в галузі біофізики «Явище п`єзобіосинтезу в біологічних тканинах», а також пам’ятними срібними медалями Академії «Автору наукового відкриття», присвяченими лауреату Нобелівської Премії П.Л. Капіці.

Wapov_diplom_2