Таку можливість отримали студенти 1 і 2 курсів кафедри «Інформаційно- вимірювальні технології і системи» під час ознайомчої екскурсії в Національному науковому центрі « Інститут метрології » 28 листопада 2013 року. Ось коротка розповідь про цю екскурсію .

Екскурсія проходила двома потоками: перший склали студенти груп АП-43А і Б , яких супроводжував ст. викладач кафедри Лисенко В.В. , групи АП-23У , АП-42А і Б прийшли з доцентом Тверітніковою Е.Е. Роль екскурсовода взяв на себе головний науковий співробітник ННЦ , д.т.н. , проф. Павленко Юрій Федорович.

Відправною точкою служив музей центру, де студенти змогли отримати інформацію про історію створення та розвитку інституту , а також ознайомитися з історичними експонатами, серед яких були: робочий еталон маси – позолочена гиря масою 1 кг, яка очолювала перевірочну схему засобів вимірювань маси в Україні з перших місяців роботи повірочної палатки, тобто з 1901 і до 1939 року; маятниковий годинник Рифлера з точністю ходу 0,01 с / добу, які використовувалися в службі часу і частоти з 1925 по 1941 рік; штрихова міра довжини – метр , що застосовувався в метрологічній практиці до 1973 року.

1У музеї ННЦ «Інститут метрології»

Продовженням екскурсії стало ознайомлення з еталонною базою. Першим був продемонстрований державний первинний еталон одиниць часу і частоти, який являє собою сукупність безперервно діючих основних і допоміжних комплексів. Цей еталон є основою державної служби єдиного часу і еталонних частот в Україні.

2
Точний час країни

Після звірки наших годиників з еталонними і ознайомленні з організацією метрологічного контролю еталонних сигналів часу і частоти, була показана серія первинних еталонів в області електричних та радіотехнічних вимірювань. Це був унікальний первинний еталон одиниці напруги на квантовому ефекті Джозефсона, а також: еталон потужності електромагнітних коливань в хвилеводних трактах в діапазоні частот від 37,5 до 178,6 ГГц; еталон коефіцієнта амплітудної модуляції високочастотних коливань; еталон девіації частоти частотно – модульованих коливань; еталон коефіцієнта гармонік .

3
Еталон потужності електромагнітних коливань в хвилеводних трактах

Цікаві еталони очікували студентів в підвальному приміщенні інституту: первинний еталон для відтворення, збереження і передачі розміру одиниці довжини, еталон – копія – представляє собою інтерференційну установку, вторинні еталони – частотно – стабілізовані лазери, штрихові міри довжини, робочим кінцеві міри довжини класів 00 і 01 .

Останнім з еталонів в області лінійно кутових вимірів став вторинний еталон для передача розміру одиниці довжини робочим еталонам, еталонним вимірювальним стрічок 2 -го розряду і робочим засобам вимірювальної техніки – вимірювачам лінійних переміщень і мірним проволокам до 24 м – методом прямих вимірювань.

4 5

Еталон довжини до 25 метрів

За короткий час екскурсії, студенти успішно ознайомилися тільки з 9 державними первинними еталонами з 52 які складають еталонну базу ННЦ, але навіть це дало можливість представити значущість обраної ними спеціальності – «Метрологія та вимірювальна техніка».

Ст. викладач кафедри ІВТС Лисенко В.В.
Lisenko

P.S. Кафедра ІВТС висловлює подяку керівництву і співробітникам ННЦ «Інститут метрології» за сприяння у проведенні тематичних екскурсій!