Про навчально-науковий інститут міжнародної освіти

Перший прийом іноземних громадян в університеті було здійснено в 1946 р. Першими студентами ХПІ стали громадяни Болгарії та Кореї. З того часу в ХПІ навчаються студенти з Азії, Африки, Європи і Америки.

До 1996 року організацією підготовки іноземних громадян в ХПІ опікувався деканат з роботи з іноземними студентами та підготовчий факультет. У 1996 році було створено Центр підготовки іноземних громадян (ЦПІГ), який організовував і координував усю роботу, пов’язану з іноземними студентами університету.

У 2009 році, у зв’язку з розширенням завдань і напрямків роботи, було створено факультет міжнародної освіти, до складу якого увійшли ЦПІГ, підготовче відділення та кафедри довузівської підготовки іноземних громадян.

З 01.01.2022 року на базі факультету було створено Навчально-науковий інститут міжнародної освіти.

Напрямки діяльності інституту:

  • організація прийому студентів-іноземців до НТУ «ХПІ» на всі форми навчання;
  • організація роботи з реєстрації студентів-іноземців в Україні;
  • організація та контроль підготовки бакалаврів та магістрів серед іноземних громадян у навчально-наукових інститутах НТУ «ХПІ» за ліцензованими спеціальностями;
  • співпраця з фірмами-агентами зі інших країн щодо організації дистанційного вступу іноземних студентів до НТУ “ХПІ”;
  • викладання укаїнською мовою іноземним студентам та засвоєння правил делової української мови вітчизняними студентами;
  • вивчення іноземної мови (англійської, немецької, французської) іноземними та вітчизняними студентами ;
  • реалізація освітних програм із провідними університетами Європи за допомогою освітнього центру.

З 2004 року навчання іноземних громадян в НТУ “ХПІ” здійснюється не лише українською, але англійською мовою за окремими спеціальностями та освітніми програмами.