Шиян Наталія Іванівна

КОНТАКТИ

 

Nataliia.Shyian@khpi.edu.ua
Natashyian1@gmail.com
+38(066)1519299
ORCID 0000-0002-0625-8534
Профіль Google Scholar
Профіль Scopus
Web of Science Researcher ID

ПОСАДА, НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

доцент кафедри менеджменту, доктор економічних наук, доцент

ВИЩА ОСВІТА

  1. Спеціальність «Економіка та управління в галузях АПК», кваліфікація «економіст-організатор», Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (1993)
  2. Спеціальність «Економіка сільського господарства і АПК», науковий ступінь «кандидат економічних наук» (2000)
  3. Спеціальність «Економіка та управління національним господарством», науковий ступінь доктор економічних наук» (2021)

ДИСЦИПЛІНИ

  • корпоративне управління
  • обґрунтування стратегічних рішень та оцінювання їх ефективності
  • інноваційний розвиток підприємства
  • ризик-менеджмент

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

  • інвестиційна привабливість компаній
  • аграрна економіка

<<< Склад кафедри