Підготовка за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» (спеціальність 073 «Менеджмент») здійснюється на бакалаврському та магістерському рівнях.

Мова навчання: англійська або українська

Детальніше про вступ на 1-й курс


Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» спрямована на підготовку менеджерів для широкого кола діяльності з формуванням системних знань та розвитком дослідницьких і професійних навичок, вмінь і компетентностей з планування, організування, координації організаційних структур, з управління всіма видами організаційних ресурсів: матеріальними, технологічними, фінансовими, людськими, інформаційними тощо задля забезпечення конкурентоспроможності і сталого розвитку підприємств, установ, організацій.

Випускники програми можуть виконувати широкий спектр адміністративних функцій та займати посади керівників організаційних підрозділів, менеджерів у сфері продажів, закупівель, логістики, SMM, фінансових менеджерів, менеджерів по роботі з клієнтами, офіс-менеджерів, BTL-менеджерів тощо.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: менеджмент; маркетинг; економіка підприємства, операційний менеджмент, управління персоналом; управління інноваціями; стратегічне управління; організаційна поведінка; ризикологія, прийняття управлінських рішень.

Освітньо-професійна програма (бакалаврський рівень)

Цей документ містить профіль освітньої програми, перелік обов’язкових і вибіркових компонентів програми, матриці результатів навчання та компетенцій.

ОПП_073_Бак_2021_МОА