Підготовка за освітньою програмою «Міжнародний бізнес» (спеціальність 073 «Менеджмент») здійснюється на бакалаврському та магістерському рівнях.

Мова навчання: англійська або українська

 

Детальніше про вступ на 1-й курс


Освітня програма «Міжнародний бізнес» «Міжнародний бізнес» спрямована на формування здатності використовувати наукові та практичні знання у сфері менеджменту міжнародного бізнесу; до розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері міжнародних бізнес-операцій підприємства, передбачає розвиток компетентностей щодо аналізу факторів міжнародного ділового середовища підприємства; участі в розробці управлінських рішень з експортно-імпортних операцій та міжнародної управлінської, виробничої, маркетингової, фінансової, логістичної, інноваційної, проєктної діяльності підприємства.

Основні типові категорії кар’єрних можливостей менеджерів в міжнародному бізнесі: міжнародна бізнес-аналітика, управління міжнародним маркетингом, міжнародний фінансовий менеджмент, управління міжнародними людськими ресурсами, управління міжнародними ланцюгами постачання, управління міжнародним виробництвом та проєктами, організаційно-консультаційне забезпечення міжнародного бізнесу.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: менеджмент; маркетинг; управління експортно-імпортними операціями, міжнародна фінансова система, міжнародна командна робота та спільне підприємництво, міжнародна економічна інтеграція, управління інноваціями; стратегічне управління; та інші.