Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Бібліотека

Дипломне проєктування

Стандарт закладу вищої освіти СТЗВО-ХПІ-2.01-2018 «Дипломні проекти та дипломні роботи. Загальні вимоги до виконання»

Стандарт закладу вищої освіти СТЗВО-ХПІ-3.01-2018 «Текстові документи у сфері навчального процесу. Загальні вимоги до виконання»

Шаблони основних аркушів дипломної роботи та дипломного проєкту (2020 рік)

Щоденник з переддипломної практики

Форма поточного контролю
Рецензія ПЕ
Рецензія БМЕ

Вимоги до оформлення лабораторних робіт
Електронні пристрої вимірювання та узгодження сигналів
Мікропроцесорна техніка

Практичне заняття №1. Вступне заняття. системи числення
Практичне заняття №2. Розподіл адресного простору МПС
Практичне заняття №3. Група команд пересилання даних
Практичне заняття №4. Група команд арифметичних операцій
Практичне заняття №5. Група команд передачі управління
Практичне заняття №6. Обробка зовнішнього переривання. Перехід до мови програмування С
Практичне заняття №7. Використання таймера для формування часових інтервалів
Практичне заняття №8. Реалізація програм з використанням таймера
Практичне заняття №9. Робота з послідовним портом

Перлік команд MCS-51 (asm)
Підручник «Спеціалізовані мікроконтролерні системи. Теорія і практика»

Віртуальний лабораторний стенд  (Designed by Oleksandr Makhortov)

Віртуальний лабораторний стенд  (Designed by Oleksandr Pedasiuk)

Віртуальний лабораторний стенд  (Designed by Valeriia Yevdokimova)

Схема лабораторного стенду

Індивидуальні завдання до курсового проєкту (2021)

Основи електронної техніки
Силові напівпровідникові прилади
Теорія інформації та кодування