Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Бібліотека

Дипломне проєктування

Стандарт закладу вищої освіти СТЗВО-ХПІ-2.01-2018 «Дипломні проекти та дипломні роботи. Загальні вимоги до виконання»

Стандарт закладу вищої освіти СТЗВО-ХПІ-3.01-2018 «Текстові документи у сфері навчального процесу. Загальні вимоги до виконання»

Щоденник з переддипломної практики

Форма поточного контролю
Рецензія ПЕ
Рецензія БМЕ

Шаблони для дипломних робіт та проектів - 2022
Шаблон ДР (магістри) - 2022
Шаблон ДП (магістри) - 2022
Шаблони ДП та ДР бакалаврат - 2022
Вимоги до оформлення лабораторних робіт
Електронні пристрої вимірювання та узгодження сигналів
Мікропроцесорна техніка

Практичне заняття №1. Вступне заняття. системи числення
Практичне заняття №2. Розподіл адресного простору МПС
Практичне заняття №3. Група команд пересилання даних
Практичне заняття №4. Група команд арифметичних операцій
Практичне заняття №5. Група команд передачі управління
Практичне заняття №6. Обробка зовнішнього переривання. Перехід до мови програмування С
Практичне заняття №7. Використання таймера для формування часових інтервалів
Практичне заняття №8. Реалізація програм з використанням таймера
Практичне заняття №9. Робота з послідовним портом

Перлік команд MCS-51 (asm)
Підручник «Спеціалізовані мікроконтролерні системи. Теорія і практика»

Віртуальний лабораторний стенд  (Designed by Oleksandr Makhortov)

Віртуальний лабораторний стенд  (Designed by Oleksandr Pedasiuk)

Віртуальний лабораторний стенд  (Designed by Valeriia Yevdokimova)

Схема лабораторного стенду

Індивидуальні завдання до курсового проєкту (2022)

Основи електронної техніки
Силові напівпровідникові прилади
Теорія інформації та кодування