Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Історія кафедри «Промислова і біомедична електроніка»

1373632982_histori

Спеціальність «Промислова електроніка» перша однойменна кафедра в СРСР була створена в 1943 р з ініціативи відомого вченого, професора Московського енергетичного інституту І.Л. Каганова. У наступні роки дисципліна «Промислова електроніка» вводилася в навчальні плани електротехнічних, а потім і ряду інших спеціальностей вищих технічних навчальних закладів країни.

У 1963 році Наказом ректора «ХПІ» проф. Семко М.Ф. від 9 жовтня 1963 року кафедра «Електрифікація промислових підприємств» була розділена на дві: кафедру з колишньою назвою і нову кафедру «Промислова електроніка». Обов’язки першого завідувача нової кафедри були покладені на доцента Довбнею Віктора Тимофійовича.

З 1 вересня 1964 року кафедру очолив доцент, а згодом професор, Олег Олексійович Маєвський. У травні 1967 року він захистив докторську дисертацію.

Перший випуск 54 інженерів, підготовлених кафедрою «Промислова електроніка», відбувся в 1965 році.

У 1967 році на електромашинобудівний факультеті «ХПІ» створюється Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій з правом розгляду робіт по ряду спеціальностей електротехнічного і радіотехнічного профілів, в тому числі — і з перетворювальної техніки. Головою ради затверджується декан факультету доц. В.Т. Долбня. Перший захист рада провела 20 квітня 1967 р.

З огляду на зростаючий контингент студентів і необхідність в розширенні приміщень для лабораторних і практичних занять, в 1972 році кафедрі було передано приміщення, що звільнилися після розформування радіотехнічного факультету «ХПІ».

Після смерті в 1971 р проф. Маєвського О.А. завідувачем кафедри обирається доцент, а згодом професор, Долбня В.Т., який займав цю посаду протягом наступних 18 років до 1 вересня 1989 року. З 1989 р кафедрою керує д.т.н. професор Сокол Євген Іванович.

У 1991 р кафедрою розпочато підготовку фахівців за спеціальністю «Фізична і біомедична електроніка», перший випуск яких відбувся в 1996 р. Тому в 2000 р кафедра отримала нову назву: «Промислова і біомедична електроніка».

Великий особистий внесок у становлення і розвиток кафедри внесли Архиєреїв Ігор Петрович, Бочарова Людмила Олександрівна, Булейко Олександра Іванівна, Гончаров Юрій Петрович, Данилевич Олег Іларіонович, Домнін Ігор Феліксович, Жемеров Георгій Георгійович, Заїка Едуард Ілліч, Кіпенскій Андрій Володимирович, Киричок Олексій Іванович, Котляров Олег Павлович, Кутуза Валентина Георгіївна, Розанов Юрій Олексійович, Тьомкіна Лідія Михайлівна, Фесенко Євген Олександрович, Чикотіло Іван Іванович, Шіпілло Валентин Павлович, Яндола Віктор Дмитрович.