Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Основна інформація


Шановні абітурієнти!

Ви робите один із найважливіших виборів Вашого життя – вибір професії, від якої, більшою мірою, буде залежати Ваше майбутнє. При цьому необхідно враховувати не тільки свої бажання, але і поточну ситуацію на ринку праці, затребуваність професії у сучасному житті.
У сучасному промисловому сторіччі електроніки твоя освіта – основа твого лідерства! Ти молодий, амбітний, креативний, і ти гідний сучасної освіти.
За нами більш ніж 50 років лідерства в галузі електроніки. Світове визнання і високий попит на наших випускників – незаперечний факт. Для тебе колектив нашої кафедри створює вищу освіту, яка цінується у всьому світі і дає можливість безкоштовного стажування за кордоном.


Освітні програми та конкурсні пропозиції кафедри

Наша кафедра готує фахівців за спеціальністю 171 «Електроніка»

за  наступними освітніми програмами

«Електроніка»

з профільованими пакетами (спеціалізаціями)


Освітньо-професійна програма — «Електроніка» (бакалавр)


Наша кафедра: «Промислова і біомедична електроніка»
Галузь знань:17 Електроніка та телекомунікаці
Спеціальність: 171 — Електроніка
Ступінь вищої освіти: Бакалавр
Кваліфікація: Бакалавр з електроніки
Тривалість навчання: 2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців
Форма навчання: Денна, Заочна
Мова викладання: Українська, англійська
Спрямованість: Вища IT-освіта, Інженерно-технічна освіта


Основні профільні дисципліни

 • Вступ до спеціальності;
 • Інформатика;
 • Основи програмування та інформаційних технологій;
 • Основи проектування електронних пристроїв;
 • Датчики електричних та неелектричних величин
 • Аналогова схемотехніка;
 • Цифрова схемотехніка;
 • Обчислювальна математика;
 • Мікропроцесорна техніка;
 • Мікроконтролери;
 • Електромагнітна техніка;


“Промислова електроніка”


engineering


Промислова електроніка – галузь науки і техніки, що займається засобами та методами передачі, обробки та зберігання інформації, проблемами силової електроніки, перетворювальної техніки. Підготовка бакалавра за спеціалізацією «Промислова електроніка» передбачає його готовність працювати й набувати навички знань з сучасних інформаційних технологій, аналогової та цифрової електроніки, пристроїв силової електроніки, мікроконтроллерів та мікропроцесорів. Здатність застосовувати і використовувати методи, засоби та технології електронної техніки: вимірювання та моделювання характеристик приладів, пристроїв та систем різноманітного призначення; планування експериментів та обробку їх результатів засобами комп’ютерної та мікропроцесорної техніки, програмні засоби прикладного призначення для моделювання, проектування та розробки конструкторської документації.

Можливості працевлаштування

Випускники з успіхом працюють на промислових підприємствах електроенергетичної, електротехнічної та електромеханічної галузей і обіймають посади фахівців в службах головного енергетика, головного конструктора, в електротехнічних цехах та виробничих підрозділах, в галузевих наукових, проектних та проектно-конструкторських організаціях та установах, викладачами університетів, середніх та вищих навчальних закладів

Основні спеціальні та вибіркові навчальні дисципліни

 • Твердотільна електроніка;
 • Основи електронної техніки;
 • Комп’ютерне проектування електронних пристроїв;
 • Енергетична електроніка;
 • Теорія автоматичного регулювання;
 • Основи проектування електронних пристроїв;
 • Основи метрології та електричних вимірювань;
 • Силові напівпровідникові прилади;
 • Перетворювачі сигналів та інтерфейси;
 • Програмування мікропроцесорних систем;
 • Smart Grid технології в електроніці;
 • Основи побудови електронних пристроїв і систем;
 • Мережеві перетворювачі.


Презентація “Промислова електроніка” – PDF“Біомедична електроніка”


medical-translations


Біомедична електроніка – це галузь науки і техніки, яка полегшує роботу лікарів і сприяє поліпшенню здоров’я пацієнтів завдяки великому арсеналу методів і апаратних засобів. Підготовка бакалавра за спеціалізацію «Біомедична електроніка» передбачає крім технічних дисциплін вивчення також предмети, пов’язаних з медициною, які ведуть викладачі Харківського медичного університету, практикуючі лікарі. Студенти займаються розробкою і виробництвом різних електронних медичних приладів і апаратів, ремонтом і експлуатацією електронної медичної апаратури і мають можливість закріпити отримані знання при проходженні навчально-виробничою практики, приймаючи участь в розробці сучасної медичної апаратури.

Можливості працевлаштування

Випускники з успіхом працюють на промислових підприємсвах електроенергетичної галузі та галузі з промислового виробництва біомедичної електроніки і здатні обіймати посади фахівців в службах головного енергетика,  головного конструктора, в галузевих наукових, проектних та проектно-конструкторських організаціях та установах

Основні спеціальні та вибіркові навчальні дисципліни

 • Фізичні основи електронної техніки;
 • Анатомія і біофізичні процеси;
 • Електротехнічні матеріали та електронні компоненти у медицині;
 • Методи функціональної діагностики;
 • Діагностичні прилади та системи;
 • Основи експериментальних досліджень;
 • Біомедичні сенсори;
 • Основи розробки програмних додатків;
 • Електронні засоби контроля і візуалізації
 • Мікроконтролерні системи;
 • Програмування мікропроцесорних систем;
 • Фізіотерапевтичні методи впливу;
 • Мікроконтролерні пристрої обробки медичної інформації;
 • Телемедицина;
 • Автоматизація проектування електронних пристроїв і систем;
 • Джерела електроживлення медичного обладнання;
 • Фізіотерапевтична апаратура.

Презентація “Біомедична електроніка” – PDF«Електромобілі та автомобільна електроніка»

з профільованими пакетами (спеціалізаціями)


Освітньо-професійна програма — «Електромобілі та автомобільна електроніка» (бакалавр)


Наша кафедра: «Промислова і біомедична електроніка»
Галузь знань:17 Електроніка та телекомунікаці
Спеціальність: 171 — Електроніка
Ступінь вищої освіти: Бакалавр
Кваліфікація: Бакалавр з електроніки
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців
Форма навчання: Денна, Заочна
Мова викладання: Українська, англійська
Спрямованість: Вища IT-освіта, Інженерно-технічна освіта


Основні профільні дисципліни


 • Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 • Вступ до спеціальності. Ознайомча практика
 • Алгоритми та скінченні апарати
 • Основи програмування та інформаційних технологій
 • Теорія електричних кіл Ч.1
 • Конструкторсько-технологічне проектування електронних систем
 • Аналогова схемотехніка
 • Числові методи обчислень
 • Цифрова схемотехніка
 • Засоби отримання даних від автомобільних систем
 • Основи професійної безпеки та здоров’я людини
 • Мікропроцесорна техніка
 • Синтез цифрових пристроїв
 • Економіка підприємства
 • Електромагнітна техніка


Сучасне суспільство неможливо уявити без використання електронних пристроїв. Концентроване розташування різнопланової електроніки спостерігається в сучасних автомобілях, багато функцій керування якими перекладено на автоматизовані системи, що використовують мікроконтролерні та комп’ютерні пристрої. Особливо чітко це видно на прикладі електромобілів, де до інформаційної електроніки додаються напівпровідникові перетворювачі електричної енергії: – комутатори для тягових електродвигунів; – зарядні пристрої акумуляторних батарей; системи енергоменеджменту електромобіля та ін. Зарядні станції також використовують як блоки інформаційної, так і силової електроніки. Потужність перетворювачів зросла за останній час з десятків до сотень кіловат.
Експлуатація, діагностування то обслуговування сучасних автомобілів вимагає наявності у обслуговуючого персоналу знань, що поєднують знання з електроніки, перетворювальної техніки та інформаційних технологій. При роботі з електромобілями потрібно розумітись на сучасних електричних двигунах та акумуляторних батареях.
Підготовка бакалавра за спеціалізацією «Електромобілі та автомобільна електроніка» передбачає отримання відповідної профільної освіти, яка забезпечує кваліфіковану експлуатацію та діагностику акумуляторних батарей, знання про принципи функціонування сучасних електродвигунів та здатність проаналізувати процеси в напівпровідникових перетворювачах, володіння аналоговою і цифровою схемотехнікою, навичками програмування інформаційної електроніки.

Можливості працевлаштування

Випускники з успіхом працюють у сервісних закладах та промислових підприємствах, що займаються діагностикою, обслуговуванням, модифікацією та розробкою електронних вузлів транспортних засобів, починаючи з легкових автомобілів та закінчуючи електромобілями та сучасними тролейбусами з автономним ходом. В галузевих наукових, проектних та проектно-конструкторських організаціях та установах.

Електромобілі та автомобільна електроніка

Основні спеціальні та вибіркові навчальні дисципліни

 • Твердотіла електроніка;
 • Акумуляторні батареї;
 • Матеріали та компоненти електрмобілів;
 • Зарядні станції;
 • Перетворювачі постійного струму;
 • Автомобільна електроніка;
 • Інформаційні інтерфейси електромобілей;
 • Програмування мікроконтролерних систем;
 • Отримання та обробка сигналів;
 • Електромотори в електромобілях;
 • Комп’ютерне проектування електронних пристроїв;
 • Силові напівпровідникові прилади;
 • САПР та комп’ютерене моделювання систем електромобіля.
Система живлення електромобілів

Основні спеціальні та вибіркові навчальні дисципліни

 • Фізичні основи електронної техніки;
 • Енергетична інфраструктура;
 • Матеріали та компоненти електрмобілів;
 • Інфраструктура зарядки електричних транспортних засобів;
 • Бортові джерела живлення електромобілів;
 • Напівпровідникові системи керування електродвигунами;
 • Електромобілі з гібрідними силовими уcтановками;
 • Інверторні системи;
 • Енергоменеджмент в електромобілях;
 • Архітектура силового агрегату електромобіля;
 • Системне тестування автомобіля;
 • Діагностичні прилади електромобілів;
 • Програмування мікроконтролерних систем.

Відео презентація “Електромобілі і автомобільна електроніка”


Презентація “Електромобілі і автомобільна електроніка” – PDF


Календар

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930