Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Основна інформація

Наш інститут: Енергетики, електроніки та електромеханіки

Наша кафедра: «Промислова і біомедична електроніка»

Спеціальність: 171 — Електроніка


Абітурієнт!

У сучасному промисловому сторіччі електроніки твоя освіта — основа твого лідерства! Ти молодий, амбітний, креативний, і ти гідний сучасної освіти.
За нами більш ніж 50 років лідерства в галузі електроніки. Світове визнання і високий попит на наших випускників — незаперечний факт. Для тебе колектив нашої кафедри створює вищу освіту, яка цінується у всьому світі і дає можливість безкоштовного стажування за кордоном.

Координатор роботи з абітуриєнтами:
Богдан Олександрович Стисло
Контактні телефони:
(095) 595-70-16;
(057) 70-76-044

e-mail: bohdanstyslo@gmail.com

FB: http://www.facebook.com/bohdan.styslo

1386929508_studenty

 

У 2020 році введено нові вагові коефіцієнти:

  • регіональний коефіцієнт до конкурсного бала для нашого ВНЗ становить 1.02;
  • галузевий коефіцієнт до конкурсного бала: 1.02 для заяв з першим або другим пріоритетом для нашої спеціальності «Електроніка»;
  • сільський коефіцієнт до конкурсного бала: 1.02 для осіб, зареєстрованих в сільських населених пунктах (не менше двох років на момент вступу), і які отримали середню освіту в сільській школі.

 

Коефіцієнти для конкурсних дисциплін нашої кафедри:

  • Українська мова та література — 0,3;
  • Математика — 0,35;
  • Фізика або англійська мова 0,25;
  • Атестат — 0,1.

Конкурсні дисципліни на нашу спеціальність 171 — «Електроніка»:

Наші спеціалізації:

«Промислова електроніка»

Форма навчання Денна Заочна
Загальна кількість місць (+ бюджетні місця) 65 20
Вартість навчання на контрактній основі (грн./рік) 17 200 10 200

Про спеціалізацію...

В даний час 80% електроенергії, що генерується в світі, перетворюється за допомогою напівпровідникових перетворювачів. Енергоефективність — дуже актуальна проблема в усьому світі, а особливо в Україні, оскільки традиційні енергоресурси близькі до вичерпання і їх вартість неухильно зростає. Гігантськими темпами зростає впровадження комп’ютерних компонентів у різноманітне обладнання. Це призводить до необхідності опановувати навичками програмування.

Основними споживачами напівпровідникових перетворювачів та мікропроцесорних систем керування в даний час є промисловість, побут, транспорт та енергетика. Крім Харкова, кафедра веде підготовку фахівців з промислової електроніки для всього регіону східної і південної України, де вона є єдиною кафедрою за даним профілем. Велика увага приділяється також співпраці з підприємствами та навчальними закладами цього профілю в ближньому і далекому зарубіжжі.

Предметом спеціалізації «Мікроелектронні і мікропроцесорні керуючі та інформаційні пристрої» є розділ промислової електроніки, який пов’язаний з пристроями передачі, обробки, зберігання і відображення інформації. Метою застосування мікроелектронної і мікропроцесорної техніки є інформатизація суспільства — забезпечення повсюдного використання автоматизованих методів обробки сигналів. Електронна пам’ять, арифметико-логічні пристрої, системи управління і введення-виведення інформації, проектування друкованих плат — це деякі з багатьох питань, які вивчають, моделюють і впроваджують в експериментальні зразки наші студенти.

Предметом спеціалізації «Перетворювальна техніка» є електронні пристрої для перетворення параметрів електричного струму. Основними класами напівпровідникових перетворювачів є випрямлячі, інвертори, і перетворювачі частоти. За допомогою перетворювальної техніки можлива: інтеграція відновлювальних джерел електричної енергії,  генерація електричної енергії на змінному струмі підвищеної частоти, що дозволяє отримати малі розміри генераторів; передача енергії на постійному струмі високої напруги; споживання електроенергії на змінному струмі регульованої частоти, постійному струмі низької напруги і імпульсах різної форми. Реалізувати таку перспективу стало можливим в останні роки в зв’язку з розробкою нових типів напівпровідникових приладів з високою швидкістю перемикання.

1454240312_2

engineering

Дисципліни...
Програмування, програмування вбудованих систем, програмне забезпечення мікроконтролерних систем, системи автоматизованого проектування, теорія електричних та електронних кіл, аналогова схемотехніка, цифрова схемотехніка, мікропроцесорна техніка, системи відображення інформації, перетворювачі сигналів і інтерфейси, комп’ютерне проектування електронних пристроїв, теорія інформації та кодування, мікроконтролери в пристроях інформаційної техніки, цифрова обробка сигналів, енергетична електроніка, енергозаощаджуючі перетворювачі, силові напівпровідникові прилади, джерела електроживлення, електричні машини і апарати, автономні перетворювачі, мікроконтролери в пристроях силової електроніки, перетворювачі для електропривода

«Біомедична електроніка»

Форма навчання Денна Заочна
Загальна кількість місць (+ бюджетні місця) 40 15
Вартість навчання на контрактній основі (грн./рік) 17 200 10 200

Про спеціалізацію...

Одна з основних тенденцій сучасної медицини — широке впровадження техніки в медичний технологічний процес. Біомедична електроніка — науково-прикладний розділ електроніки, завданням якої є застосування технічних наук і технологій для практичного вирішення медичних проблем. Багатофункціональні діагностичні комплекси, фізіотерапевтичні апарати, електрокардіографи — це далеко не повний перелік пристроїв, які вивчають, а потім розробляють фахівці з цієї спеціалізації.

Необхідність у фахівцях медичної електроніки все більше зростає в медичних закладах, де ставиться питання про технічне обслуговування і ремонт сучасної медичної електронної апаратури. Орієнтовна потреба підприємств і медичних закладів Харкова та Харківської області у фахівцях з біомедичної електроніки складає 120-150 осіб на рік. Тематика дисциплін, пов’язаних з електронною медичною апаратурою, щорічно коригується з урахуванням стану ринку медичної техніки.

Базові знання з електроніки студенти отримують на кафедрі «Промислова і біомедична електроніка», а підготовку з медицини та біомедичної електроніки проходять в спеціалізованому навчально-методичному, науково-дослідному і лікувально-діагностичному комплексі, який створений спільними зусиллями НТУ «ХПІ» та НДІ радіотехнічних вимірювань (НДІРВ), який є головним підприємством в галузі медичного приладобудування України. Певна частина студентів проходить виробничу практику в НДІРВ, також у відділенні «Медтехніка» Харківського державного приладобудівного заводу ім. Т.Г. Шевченка і ще на кількох аналогічних підприємствах, які займаються виробництвом, ремонтом і обслуговуванням медичної техніки.

HTB1J3A2FFXXXXavXpXXq6xXFXXXU

medical-translations

Дисципліни...
Програмування, програмування вбудованих систем медичної електронної техніки, аналогова електроніка, цифрова схемотехніка, мікропроцесорна техніка, засоби відображення інформації, цифрова обробка сигналів, системи автоматизованого проектування, комп’ютерне проектування електронних медичних пристроїв, теорія автоматичного регулювання, інформаційні пристрої медичної електроніки, джерела електроживлення медичної апаратури, фізіотерапевтичні апарати, біометрія, мікропроцесорні пристрої обробки медичної інформації, медична діагностика